90 % av feilansettelsene kan unngås

Neida, jeg har verken forskning eller noen undersøkelse som dokumenterer en slik påstand. Prosentandelen er kun et uhøytidelig anslag basert på min egen erfaring, samt diskusjoner med andre ledere og HR-personell. Jeg er overbevist om at svært mange, for ikke å si de aller fleste, feilansettelser kunne vært unngått dersom man hadde prioritert referansesamtaler høyere. Med dette innlegget har jeg et ønske om å gjøre deg mer bevisst på verdien av å gjennomføre mange referansesamtaler med høy kvalitet, og at du på denne måten reduserer risikoen for å gjøre feilansettelser. Gevinsten vil tilfalle både deg, din organisasjon – og ikke minst kandidaten.   

Rekrutteringsprosessen

Aktivitetene i din rekrutteringsprosess er helt sikkert de samme som i organisasjoner flest. Du leser gjennom kandidatens søknad, CV og papirer. Om du liker det du leser, inviterer du til ett eller flere intervjuer. Deretter gjennomfører du kanskje en personlighetstest. Trolig inviterer du en oppfølgingssamtale der du gir tilbakemelding på testresultatene og samtidig observerer reaksjonene hos kandidaten. En del bedrifter gir også kandidaten en «case» eller flere, som kandidaten må løse der og da eller som hjemmeoppgave. Avslutningsvis spør du om hennes/hans forventninger til betingelser, før du utarbeider et tilbud. I den siste fasen av prosessen sjekker du nok også et par referanser. Men hvor gjennomtenkt er du med hensyn til antall referansesamtaler, hvordan du velger ut referansene, når i prosessen du kontakter dem, hvem som snakker med referansene og hvordan selve referansesamtalen skal gjennomføres?

Intervjuer

Rekrutteringsprosessen bør starte med ett eller flere intervjuer. Dette er viktig for ikke å kaste bort tid i prosessen, dersom stilling og kandidat ikke skulle samsvare. Sett at du og dine kolleger gjennomfører til sammen fire intervjuer á to timer. Dette blir totalt åtte timer; tilsvarende en vanlig arbeidsdag. Samtidig er ikke dette en vanlig arbeidsdag, men en intervjudag. Det vil si at man ikke får observert kandidaten i sitt vanlige miljø eller i sin normale arbeidssituasjon. Å avdekke kandidatens personlighet gjennom intervjuer, er ikke for hvem som helst å klare. Med mindre du er utdannet i faget, har de nødvendige personlige egenskapene og/eller har gjennomgått relevante kurs og trening, vil det være vanskelig å forutse hvordan kandidaten vil oppføre seg som ansatt hos dere. Dersom du etter en innledende intervjurunde har negative opplevelser eller en dårlig følelse etter intervjuene, kan det være god nok grunn til å avslutte prosessen. Om du har en god følelse for kandidaten og dere begge ønsker å gå videre i prosessen, må du allikevel passe deg vel for å tro at kandidatens personlighet nå er avdekket. Dette gjør du mye grundigere og med høyere kvalitet gjennom referansesamtaler.

Hvor mange referanser bør sjekkes?

Referansene kan gi deg en innsikt i kandidatens personlighet og adferd som det ikke er mulig å skaffe seg gjennom intervjuer. Dette betinger imidlertid at du foretar et større antall av referansesamtaler. Sett at du gjennomfører 10* slike samtaler med ulike personer som har jobbet i snitt to år med kandidaten. Totalt gir dette en hverdagserfaring med kandidaten på 20 år! Sammenlign gjerne dette med åtte timer med intervjuer. Se hvor utrolig mye mer innsikt du kan skaffe deg gjennom referanser! Du må selvsagt gjennomføre både intervjuer og referansesamtaler, og jeg vil hevde at du bør vektlegge disse like høyt, selv om de tjener ulike formål. Intervjuer er godt egnet til å gi et førsteinntrykk, mens referanser er bedre egnet til å gi deg en grundigere innsikt i kandidatens personlighet og adferd.

Hvordan velge ut referanser?

Hvordan velger du ut kandidatens referanser? Ja, for det er faktisk du som skal velge ut referansene. Derfor benytter jeg svært sjelden referanser som står oppført i CV-en eller i søknaden. Disse er kandidatens favoritter og vil trolig ikke gi noe annet inntrykk av kandidaten enn det som denne gir av seg selv under intervjuer. Da er det bedre å sette seg ned med kandidaten og jobbe seg gjennom dennes bakgrunn; gjerne med CV-en som utgangspunkt.

Hvor mange referanser bør sjekkes?

Dersom man i samtalen med kandidaten spør seg frem etter tidligere kolleger, ledere og kunde- eller leverandørkontakter ved både nåværende og tidligere arbeidsgivere, kan man fort komme opp i et større antall referanser. Dere noterer begge underveis, og kandidaten ettersender så en e-post til deg med navn og nummer på de referansene, som dere er blitt enige om at du skal kontakte. Om mulig, foretrekker jeg at kandidaten ikke varsler referansene- dette for å unngå at referansene får en for sterk lojalitet til kandidaten. 

Når gjennomføre referansesamtalene?

Det er to gode grunner til å utsette referansesamtalene til sent i prosessen. Den ene grunnen er at et større antall samtaler er tidkrevende å gjennomføre. Det er hensiktsmessig å utføre andre, mindre krevende aktiviteter i forkant. Kanskje disse også fører til at du avslutter prosessen før du kommer så langt som til referansene. Den andre grunnen er at referansesamtalene vil eksponere kandidaten, spesielt når samtalene er mange. Det er ikke sikkert at kandidaten ønsker å kringkaste at hun/han er jobbsøkende. Det er derfor unødvendig å utsette kandidaten for denne risikoen før du er mer trygg på at kandidaten kan være riktig person for stillingen.

Ved å gjennomføre samtalene sent i prosessen, løper du imidlertid risikoen for at du bevisst eller underbevisst allerede har bestemt deg for å ansette kandidaten. (Ref. mitt forrige innlegg, «Når hjernen lurer deg»). Jeg har også erfart at noen velger å gjennomføre referansesamtalene etter at kandidaten har mottatt tilbud. Dette er så håpløst at jeg ikke vil kommentere det nærmere.

Hvem bør gjennomføre referansesamtalene?

I større organisasjoner er det ikke uvanlig at HR-avdelingen gjennomfører referansesamtalene. Det kan forsvares ut ifra at dette gjerne er personer med god kompetanse på området. Likevel mener jeg at kandidatens nærmeste leder, bør gjennomføre så mange som mulig av disse samtalene. Hovedårsaken til dette er at det er en unik mulighet til å lære kandidaten å kjenne, noe som du vil dra veksel på dersom det ender opp med en ansettelse. Dette fordrer imidlertid at du er bevisst på mulig bekreftelsestendens (confirmation bias). I slike tilfeller kan det være nyttig at en annen tar en del av samtalene.

Hvordan gjennomføre samtalene?

Det finnes mange måter å gjennomføre referansesamtaler på. Det viktigste er å være bevisst på hva du ønsker å avdekke. Det vil ofte være mange referansepersoner som du ikke kjenner fra før. Utfordringen blir da å klare å skape en tillitsfull relasjon til referansepersonen underveis i samtalen. Jeg er vant med å bruke en samtalemal, men andre kan føle at dette kan bli litt stivt og kunstig. På den annen side er det lett for at du ikke får avdekket det du ønsker, dersom samtalen bare flyter fritt. Uansett må det trenes før du klarer å gjennomføre gode samtaler. Med «gode» mener jeg at du får ut både positive sider og forbedringsområder for kandidaten. Jeg kaller dette «referansesamtalens psykologi»: at man opparbeider en fortrolighet hos referansen som gjør at de vil dele mer ømfintlige ting om kandidaten. Jeg minner gjerne referansen om at jeg ikke søker perfekte mennesker, for slike finnes nemlig ikke. Vi ønsker bare å være mest mulig trygg på at kandidaten vil lykkes og trives hos oss dersom vi ansetter henne/han. Jo mer innsikt du erverver deg i hvordan andre har opplevd å arbeide tett med kandidaten over tid, jo større forutsetninger har du for å forutse om hun/han vil passe inn og utvikles i organisasjonskulturen i din organisasjon. 

Noen tall

Du vil kanskje ikke redusere antall feilansettelser med 90 %, men en fersk undersøkelse blant ledere utført av Opinion for Experis viser likevel urovekkende tall. 20 % oppgir at de aldri, sjelden eller kun en gang i blant ringer referanser. 57 % ringer aldri, sjelden eller kun en gang i blant andre referanser enn de som er oppgitt på CV.  Adecco anslår at en feilansettelse koster mellom 700 000 og 900 000 kroner. HR Norge og EY estimerer det samme til to årslønner.

Utfordring

Reflekter gjerne over hvilken rolle referansesamtaler skal ha i din rekrutteringsprosess. Prøv så ut én eller flere av momentene nevnt ovenfor, gjerne i samråd og samspill med dine kolleger, eller HR-avdelingen om dere har en sådan. Jeg er i hvert fall overbevist om at man vil kunne redusere risikoen for feilansettelser betydelig gjennom riktig benyttelse av referansesamtaler.

*I Miles ansettes ingen uten at det gjennomføres minst 10 referansesamtaler.

PS! Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Sammen blir vi klokere 🙂

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dukker det opp nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks.

1337
Legg inn kommentar

avatar
thorazine usa
Gjest
thorazine usa

where can i buy hyzaar hyzaar nz hyzaar 12,5mg usa

RolandoVex
Gjest
RolandoVex

better than modafinil provigil where to get modafinil reddit
how hard to get a modafinil

ciialea
Gjest
ciialea

cialis over counter us cialis ordering australia cialis 20 mg how long does it last

Amyrob
Gjest
Amyrob
trileptal without a doctor prescription
Gjest
trileptal without a doctor prescription

imdur australia imdur 40mg no prescription imdur 40mg prices

Online Loans
Gjest
Online Loans
Kiarob
Gjest
Kiarob
canadian2pharmacy.com
Gjest
canadian2pharmacy.com

Exman30 canadian pharmacy heat stroke symptoms in elderly

Cisst
Gjest
Cisst

Generic
tadalafil citrate dosage buy cialis overnight cialis used diabetes

order compazine
Gjest
order compazine

imdur cheap imdur 20 mg canada imdur for sale

Cisst
Gjest
Cisst

Brand
cialis original internet buy cialis online cialis for cheap

Cisst
Gjest
Cisst

Generic
generic cialis cheap india cialis 20mg pills generic cialis dangers

RolandoVex
Gjest
RolandoVex

modafinil dosage timing provigil modafinil natural alternative to modafinil
when was modafinil discovered

RolandoVex
Gjest
RolandoVex

modafinil mexico buy modafinil where can you buy modafinil
doctors in chicago who prescribe modafinil

Cisst
Gjest
Cisst

USA
cialis for life generic cialis buy best generic products cialis

vasotec price
Gjest
vasotec price

cheapest imuran imuran 50mg price imuran 25 mg nz

cymbalta 40 mg nz
Gjest
cymbalta 40 mg nz

imodium 2 mg cheap imodium 2mg prices cheapest imodium

Amyrob
Gjest
Amyrob
Best Online Loans
Gjest
Best Online Loans
cheapest cipro 250mg
Gjest
cheapest cipro 250mg

cheapest imuran imuran 50 mg without a prescription imuran 25 mg cost

Best Online Loans
Gjest
Best Online Loans
buy cialis professional online
Gjest
buy cialis professional online

red viagra 100 mg
what is the generic for daily cialis
can doctors prescribe viagra for themselves seaph aspib

Speedycash
Gjest
Speedycash
Aqdnroa
Gjest
Aqdnroa

age 26 health insurance law 5 exercises for men struggling with impotence. tadalafil Eyyzm93 ryjo76

Get A Loan
Gjest
Get A Loan
canadian pharmacy
Gjest
canadian pharmacy
toprol generic
Gjest
toprol generic

lamisil 250 mg pharmacy lamisil 250 mg generic lamisil 250mg united kingdom

BuyEssayOnline
Gjest
BuyEssayOnline
risperdal 3 mg medication
Gjest
risperdal 3 mg medication

levaquin united states levaquin 500 mg united kingdom levaquin 500mg uk

www.cialisay.com
Gjest
www.cialisay.com

Uftko29 cialis high blood pressure in teens

BuyEssayOnline
Gjest
BuyEssayOnline

Essay on simple living high thinking in hindi .

Proceed to Order!!! https://taiwanir.org.tw/User:Annajohnsonus

UYhjhgTDkJHVy

avodart 0,5 mg tablets
Gjest
avodart 0,5 mg tablets

lamisil 250 mg nz lamisil prices lamisil 250 mg nz

BuyEssayOnline
Gjest
BuyEssayOnline

Hockey resume .

Order NOW!!! https://issuu.com/studybay-com

UYhjhgTDkJHVy

Amyrob
Gjest
Amyrob
Online Payday Loans
Gjest
Online Payday Loans
buy generic cialis online
Gjest
buy generic cialis online

hello guos 9128738513

Lisarob
Gjest
Lisarob
order sildenafil
Gjest
order sildenafil

macrobid 50 mg canada macrobid 100 mg generic macrobid 100mg pharmacy

nude viagra
Gjest
nude viagra

female viagra tablet
viagra refractory period
cialis halbe tablette seaph aspib

using custom wp templates
Gjest
using custom wp templates

the7 wordpress theme Bonuses wordpress theme generators

Online Payday Loans
Gjest
Online Payday Loans
Iihnp40
Gjest
Iihnp40
Amyrob
Gjest
Amyrob
NatashuEr68
Gjest
NatashuEr68

Absolutely NEW update of captcha solution software «XRumer 19.0 + XEvil 5.0»: Captcha solving of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Hydra, and more than 12000 another size-types of captcha, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Free XEvil Demo available. Good luck 😉 P.S. A Huge Discount -30% for XEvil… Les mer »

voltaren 100 mg united kingdom
Gjest
voltaren 100 mg united kingdom

luvox 50mg online luvox without a prescription luvox pills

Kiarob
Gjest
Kiarob
NatashuEr22
Gjest
NatashuEr22

Revolutional update of captcha solution package «XRumer 19.0 + XEvil»: Captcha regignizing of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Hydra, and more than 12000 another subtypes of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms. Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. Free XEvil Demo available. Good luck 😉 P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version… Les mer »

viagra online cyprus
Gjest
viagra online cyprus

viagra shipped from usa
buy viagra belgium 155
comprar viagra soft tabs seaph aspib

order prochlorperazine 5 mgcost of prochlorperazine
Gjest
order prochlorperazine 5 mgcost of prochlorperazine

micardis pharmacy micardis 20mg united kingdom micardis usa

Lisarob
Gjest
Lisarob
1 19 20 21 22 23 27