Når hjernen lurer deg

Du har nettopp tatt en balansert og gjennomtenkt beslutning. Eller har du egentlig det? I dette innlegget vil jeg gjøre deg oppmerksom på noen ubevisste, kognitive snarveier i hjernen (heuristikk), som kan «lure» deg i beslutningsprosesser. Faktisk kan dette i enkelte tilfeller også føre til helt feile beslutninger. Dette temaet betegnes gjerne som bias. Den gode nyheten er at det er mulig å redusere eller unngå effekten av bias gjennom en større bevissthet rundt hva som forårsaker de ulike variantene av fenomenet. 

HVA ER BIAS?

Bias, eller «skjevhet» på norsk, er godt dokumentert innen forskning og kan defineres som situasjoner der «resultater eller slutninger systematisk avviker fra det egentlig rette» (Braut, 2014; Staff, 2015). Bias, spesielt i betydningen «utilsiktet skjevhet», er også blitt mer og mer diskutert innen ledelse og beslutningsprosesser de siste tiårene. Daniel Kahneman omtalte dette i bestselgeren «Thinking, fast and slow» fra 2011, og Harvard Business Review publiserte artikkelen «The Hidden Traps in Decision Making» i 2006.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ BIAS-EFFEKTER?

Å ta beslutninger er noe av det viktigste vi gjør, både i privatlivet og i jobbsammenheng. Noen beslutninger er også så vesentlige at de setter retning for og kan påvirke resten av din karriere eller sågar kanskje bedriftens fremtid. Dårlige beslutninger kan ofte spores tilbake til en dårlig beslutningsprosess. Du har derfor mye å tjene på å forbedre slike prosesser, deriblant å forstå når hjernen din ubevisst spiller deg et puss.  

NOEN KJENTE VARIANTER AV BIAS

Ankring eller forankring (anchoring bias)

Ankring eller forankring er i psykologien en tankefeil som går ut på å legge for stor vekt på et enkelt holdepunkt når det skal gjøres en vurdering. Ankringseffekten fører til at senere informasjon blir veid opp mot den første informasjonen («ankeret»), selv om den kan være helt irrelevant for beslutningen. (https://no.wikipedia.org/wiki/Ankring)

Eksempler på ankring kan være når du diskuterer neste års inntektsbudsjett med utgangspunkt i fjoråret (ja, det er faktisk noen som fremdeles budsjetterer!), i stedet for å frigjøre deg fra historiske tall og heller fritt vurdere mulighetene i markedet. Eller når en møtedeltager legger frem et konkret forslag til beslutning før resten av dere har fått utforsket eller diskutert alternativene (Ref. innlegget «Synspunkter eller standpunkter?»).

I de styrene der jeg er styreleder, har jeg innført et fast agendapunkt på slutten av møtet, kalt «kontinuerlig forbedring». Hensikten er at hver og én skal gi en samlet skår (1-6) på kvaliteten på saksunderlaget, møteledelsen og prosessen i møtet, samt eventuelt foreslå konkrete forbedringer. De første gangene jeg gjennomførte dette, tok vi runden rundt bordet. Da viste det seg ofte at terningkastene ikke varierte med mer enn +/- 1 fra første uttalte skår. Senere har vi justert dette slik at alle nå melder samtidig ved hjelp av fingrer i luften. Deretter tar vi runden rundt for å få frem eventuelle tiltak. Vi får dermed ingen eller i hvert fall redusert ankringseffekt. Noe bias vil det alltid være basert på hva som er å regne som vanlig skår fra tidligere møter.

Bekreftelsestendens (confirmation bias)

Bekreftelsestendens er når du ubevisst søker etter eller vurderer informasjon på en slik måte at den er i samsvar med og bekrefter antakelser du allerede har dannet deg. Når du ber om en analyse eller om mer informasjon, er det gjerne for å styrke din sak eller din argumentasjon. Når du har behov for å kontakte en «ekspert» for å høre hva denne mener om en sak, velger du gjerne en person som du ellers kommer godt overens med. Denne eksperten kan også tillegges mer verdi enn den fortjener. Husk at på de fleste fagområder vil det finnes eksperter, som innbyrdes er radikalt uenige (ref. klimaendringene). Å kun innhente én ekspertuttalelse i en viktig sak, kan derfor bli skjebnesvangert.

Et annet eksempel på bekreftelsestendens, og som jeg synes illustrerer dette på en god måte, er referansesjekk. I en rekrutteringsprosess utsetter de fleste referansesjekk til helt på slutten. Det kan være gode grunner til dette. Den ene er at du da ikke eksponerer kandidaten før sannsynligheten er stor for at det ender med ansettelse, samt at referansesjekk ofte er tidkrevende om du skal sjekke mange referanser. Faren ved å utsette referansesjekk til sluttfasen, er at du allerede ubevisst kan ha bestemt deg for å ansette kandidaten, og at du derfor egentlig kun søker bekreftelse på din beslutning – ofte kalt «sandpåstrøing». Gjennom dette vil du primært lytte etter det som støtter din vurdering, og samtidig ubevisst kunne fortrenge andre signaler. Eller du vil rett og slett ikke stille den type spørsmål som vil kunne gi uønskede svar eller karakteristikker.     

Endringsvegring (Status quo bias)

De fleste mennesker er ukomfortabel med endring. Dette gjelder også ledere. Det å opprettholde dagens situasjon, oppleves i de fleste tilfeller som mindre risikofylt. Å beslutte en endring, krever en handling som kan medføre feil eller fiasko. En endring introduserer altså en risiko.

En dagligvareaktør presenterte et større antall varianter av samme produkt nær kassen. Salget gikk dårlig, og de valgte å redusere utvalget til noen veldig få varianter. Resultatet var økt salg. Denne situasjonen omtales gjerne som «the paradox of choice». Sannsynligheten for å velge «feil» variant, skremte kundene fra å kjøpe når alternativene ble mange. Da ble heller status quo (intet kjøp) deres valg.

For å få til f.eks. innovasjon, er endringsvegring et fenomen som naturligvis må overkommes. Valget om ikke å gjøre en endring, kan oppleves mindre risikofylt for den enkelte enn å stå i spissen for noe som potensielt kan mislykkes. De siste årene har det blitt stor oppmerksomhet i næringslivet rundt endring i forretningsmodeller, der til og med radikale endringer (disruption) diskuteres i ulike sammenhenger. Dette vil nok medvirke til at status quo blir et mindre aktuelt alternativ enn tidligere for mange bedrifter.       

Sunk-cost bias

De fleste mennesker vegrer seg, bevisst eller ubevisst, for å innrømme feil. Dette kan f.eks. være tidligere, mislykkede investeringer i tid og penger. Disse «tapene» får også innvirkning på fremtidige beslutninger, selv om de burde vært foretatt helt uavhengig av fortiden. Et resultat av dette kan f.eks. være at et ulønnsomt prosjekt nedlegges for sent, eller at varer holdes for lenge på lager fordi kjøpesummen var høyere enn dagens salgsverdi. Eller at man sitter på en aksje altfor lenge fordi man kjøpte den på en høyere pris, mens man egentlig burde vurdert aksjen ut ifra antatt, fremtidig verdiutvikling, og ikke basert på historisk verdi.

Warren Buffet uttalte en gang: «When you find yourself in a hole, the best thing you can do is stop digging”. Med andre ord, ikke la tidligere tap eller dårlige beslutninger, lede deg til å gjøre nye feil. «Ikke kast gode penger etter dårlige».

HVA KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BIAS-EFFEKTEN?

Det kan være greit å erkjenne at hjernen din deltar i alle dine beslutningsprosesser på en måte som du både er bevisst og ubevisst. Gjennom å ha innsikt i ulike varianter av bias, kan du redusere effekten av dem ved å gjenkjenne situasjoner som utløser fenomenet. Noen enkle tips for å unngå eller redusere bias-effekter:

Ankring

  • Forsøk å se et problem eller en sak fra ulike sider. Et problem løses ikke alltid optimalt gjennom det første forslaget som kommer på bordet.
  • La ulike personer eller grupperinger først jobbe med f.eks. estimater/beregninger uavhengig av hverandre, før man deler sine synspunkter og forslag med hverandre.

Bekreftelsestendens

  • Når du ber andre om råd eller innspill, ikke still ledende spørsmål som inviterer til automatisk bekreftelse.
  • Søk informasjon fra ulike kilder, ikke bare dem som vil støtte ditt synspunkt eller din argumentasjon.

Endringsvegring

  • Se på status quo som kun ett av flere alternativer. Ville du valgt status quo-alternativet dersom det ikke nettopp var fordi det er den nåværende situasjonen?
  • Bygg en kultur der det å prøve og feile blir en del av hverdagen, og der mislykkede forsøk blir akseptert så lenge innsatsen og gode intensjoner har vært tilstede.

Sunk-cost bias

  • Aksepter tap som historie, og ikke la det påvirke fremtidige beslutninger.
  • Hent inn meninger fra personer som ikke var involvert i tidligere beslutninger, og som dermed ikke har noe å forsvare.

UTFORDRING

Øk bevisstheten på og kunnskapen om ulike bias-varianter, som vil kunne påvirke dine beslutninger. Se om du kan oppdage varianter av bias i måten som du/dere behandler saker på. Vurder om du baserer beslutningene dine på balansert og tilstrekkelig informasjon. Sjekk etter om saksunderlag belyser alternative løsninger, slik at diskusjonen kan favne bredere før en eventuell beslutning.

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om rekruttering og referansesjekk, og dele med deg hvorfor jeg mener at mange bedrifter tar en unødig høy risiko ved ansettelser. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks.

305
Legg inn kommentar

avatar
FhsbPonee
Gjest
FhsbPonee

como se compra viagra en chile https://buybuyviamen.com/ viagra wholesale china

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

levitra smelttablet generic levitra buy australia levitra activation time

Kbrgvete
Gjest
Kbrgvete

viagra generic germany female viagra 2018 where can i buy sildenafil online

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

can i take 2 20mg levitra pills online levitra buy does medicare cover levitra or viagra

cbd book distributors
Gjest
cbd book distributors

cbd oil benefits 2016 usa cbd oil for anxiety in children cbd hemp oil drops for pain for sale

FhsbPonee
Gjest
FhsbPonee

viagra hamilelik https://buybuyviamen.com/ pom 40 percent as effective as viagra

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

potenza del levitra levitra sample online pharmacy making levitra work better

WilliamNuall
Gjest
WilliamNuall

buy tadalafil buy cheap tadalafil

Kbrgvete
Gjest
Kbrgvete

viagra online canada buy viagra online legitimate generic viagra united states

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

viagra levitra or cialis which is better drug levitra sale levitra 10mg or 20mg

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

puedo tomar alcohol si tomo levitra generic levitra buy online australia traitement levitra

llevitraaa
Gjest
llevitraaa

levitra cash price vardenafil buy canada riesgos de usar levitra

hemp cbd oil benefits
Gjest
hemp cbd oil benefits

cbd oil and anxiety best potent cbd oil for dogs with cancer cbd oil for pain management

DbsfQuera
Gjest
DbsfQuera

buy viagra online legitimate generic viagra canadian pharmacy canada drug pharmacy viagra

printable cbd oil handout
Gjest
printable cbd oil handout

does cbd oil get you high does walgreens sell cbd oil cbd oil for pain dosage

FdbvQuera
Gjest
FdbvQuera

sildenafil 100mg cost viagra pharmacy australia viagra online purchase in usa

cbd hemp oil for pain
Gjest
cbd hemp oil for pain

cbd oil side effects on kidneys buy cbd oil for cancer treatment what is cbd oil benefits

fixcialea
Gjest
fixcialea

international cialis order original cialis cialis professional review

fixcialea
Gjest
fixcialea

name of generic cialis order cialis soft tabs generic cialis is legal

fixcialea
Gjest
fixcialea

purchase cialis us 36 hour pill cialis best price on cialis

fixcialea
Gjest
fixcialea

cialis 20 mg how long does it last cialis keeps you hard pain with cialis

fixcialea
Gjest
fixcialea

online pharmacies cialis order original cialis generic cialis called

FmsgPonee
Gjest
FmsgPonee

does viagra keep flowers from wilting how to get my doctor to prescribe viagra do i need a prescription for viagra australia

poefe
Gjest
poefe
cbd oil legal in all 50 states
Gjest
cbd oil legal in all 50 states

buy cbd oil with thc cbd oil for sale in georgia cbd oil for pain

canadianmedportal.com
Gjest
canadianmedportal.com

Amazing a lot of superb material! canadian pharmaceuticals online

Jsweuseni
Gjest
Jsweuseni

us online pharmacy viagra buy viagra pills online viagra soft sale

fixcialea
Gjest
fixcialea

cialis for ladies mail order cialis difference levitra et cialis

Wllgxk
Gjest
Wllgxk

clomid online – https://clomisale.com / where can i buy clomid

cbd oil for pain dosage
Gjest
cbd oil for pain dosage

cbd oil for pain thru amazon cbd hemp oil capsules cbd oil benefits and uses

keenoinjuse
Gjest
keenoinjuse

I like Mojoheadz. https://www.youtube.com/watch?v=M7eOterHyW8 Focusing on the deeper and melodic shades of house, Mojoheadz’s imprint has been a strong purveyor of tracks that DJs simply love to play and when coming across the unmistakable abstract record covers at record stores, they simply beg our attention.Check my review!!!

promohabEpile
Gjest
promohabEpile
fixcialea
Gjest
fixcialea

buy cialis mexico o cialis diario funciona cialis bonus

FmsgPonee
Gjest
FmsgPonee

what is viagra female tesco viagra pharmacy patent expiry date for viagra

fixcialea
Gjest
fixcialea

is generic cialis good order cialis online us harder ejaculate cialis

fixcialea
Gjest
fixcialea

lasts longer levitra cialis https://cialisfix.com/ cialis 36 hour

fixcialea
Gjest
fixcialea

effect cialis young men does lisinopril interact with cialis tadalafil package insert

buy essay online safe
Gjest
buy essay online safe

uk essay writing services essaywritingservices 2nd grade math homework

write essays online
Gjest
write essays online

random assignments online homework help writing my essay

custom essay writing
Gjest
custom essay writing

write essays buy cheap essay buy essay online

mymathlab answers to homework
Gjest
mymathlab answers to homework

essay writer online the best essay writing services homeworks of america

Kennethfiego
Gjest
Kennethfiego

Годнота
_________________
gry kasyno slots

Smmzek
Gjest
Smmzek
FdbvQuera
Gjest
FdbvQuera

cheap viagra online uk sildenafil 20 mg cost in india wholesale viagra

Jsweuseni
Gjest
Jsweuseni

price for viagra generic 100mg sildenafil buy sildenafil online usa

JamesCom
Gjest
JamesCom

САмое эффективное для продаж – Pinterest. Dbltj – Сотни Продаж на Etsy, amazon, ebay, shopify за 2 месяца при ср.цене чека 300 usd https://youtu.be/GNOZtXGGM-I

define assignments
Gjest
define assignments

homework assignments uk essay writing services essay writing service review

FnrdPonee
Gjest
FnrdPonee

viagra townofthurston india very cheapest price on viagra. viagra australia no prescription

FnrhPonee
Gjest
FnrhPonee

big cheap alternates of viagra ggeneric viagra for sale viagra super force

discovery ed assignments
Gjest
discovery ed assignments

buy an essay essay writing service uk mba essay writing services

1 4 5 6