Når hjernen lurer deg

Du har nettopp tatt en balansert og gjennomtenkt beslutning. Eller har du egentlig det? I dette innlegget vil jeg gjøre deg oppmerksom på noen ubevisste, kognitive snarveier i hjernen (heuristikk), som kan «lure» deg i beslutningsprosesser. Faktisk kan dette i enkelte tilfeller også føre til helt feile beslutninger. Dette temaet betegnes gjerne som bias. Den gode nyheten er at det er mulig å redusere eller unngå effekten av bias gjennom en større bevissthet rundt hva som forårsaker de ulike variantene av fenomenet. 

HVA ER BIAS?

Bias, eller «skjevhet» på norsk, er godt dokumentert innen forskning og kan defineres som situasjoner der «resultater eller slutninger systematisk avviker fra det egentlig rette» (Braut, 2014; Staff, 2015). Bias, spesielt i betydningen «utilsiktet skjevhet», er også blitt mer og mer diskutert innen ledelse og beslutningsprosesser de siste tiårene. Daniel Kahneman omtalte dette i bestselgeren «Thinking, fast and slow» fra 2011, og Harvard Business Review publiserte artikkelen «The Hidden Traps in Decision Making» i 2006.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ BIAS-EFFEKTER?

Å ta beslutninger er noe av det viktigste vi gjør, både i privatlivet og i jobbsammenheng. Noen beslutninger er også så vesentlige at de setter retning for og kan påvirke resten av din karriere eller sågar kanskje bedriftens fremtid. Dårlige beslutninger kan ofte spores tilbake til en dårlig beslutningsprosess. Du har derfor mye å tjene på å forbedre slike prosesser, deriblant å forstå når hjernen din ubevisst spiller deg et puss.  

NOEN KJENTE VARIANTER AV BIAS

Ankring eller forankring (anchoring bias)

Ankring eller forankring er i psykologien en tankefeil som går ut på å legge for stor vekt på et enkelt holdepunkt når det skal gjøres en vurdering. Ankringseffekten fører til at senere informasjon blir veid opp mot den første informasjonen («ankeret»), selv om den kan være helt irrelevant for beslutningen. (https://no.wikipedia.org/wiki/Ankring)

Eksempler på ankring kan være når du diskuterer neste års inntektsbudsjett med utgangspunkt i fjoråret (ja, det er faktisk noen som fremdeles budsjetterer!), i stedet for å frigjøre deg fra historiske tall og heller fritt vurdere mulighetene i markedet. Eller når en møtedeltager legger frem et konkret forslag til beslutning før resten av dere har fått utforsket eller diskutert alternativene (Ref. innlegget «Synspunkter eller standpunkter?»).

I de styrene der jeg er styreleder, har jeg innført et fast agendapunkt på slutten av møtet, kalt «kontinuerlig forbedring». Hensikten er at hver og én skal gi en samlet skår (1-6) på kvaliteten på saksunderlaget, møteledelsen og prosessen i møtet, samt eventuelt foreslå konkrete forbedringer. De første gangene jeg gjennomførte dette, tok vi runden rundt bordet. Da viste det seg ofte at terningkastene ikke varierte med mer enn +/- 1 fra første uttalte skår. Senere har vi justert dette slik at alle nå melder samtidig ved hjelp av fingrer i luften. Deretter tar vi runden rundt for å få frem eventuelle tiltak. Vi får dermed ingen eller i hvert fall redusert ankringseffekt. Noe bias vil det alltid være basert på hva som er å regne som vanlig skår fra tidligere møter.

Bekreftelsestendens (confirmation bias)

Bekreftelsestendens er når du ubevisst søker etter eller vurderer informasjon på en slik måte at den er i samsvar med og bekrefter antakelser du allerede har dannet deg. Når du ber om en analyse eller om mer informasjon, er det gjerne for å styrke din sak eller din argumentasjon. Når du har behov for å kontakte en «ekspert» for å høre hva denne mener om en sak, velger du gjerne en person som du ellers kommer godt overens med. Denne eksperten kan også tillegges mer verdi enn den fortjener. Husk at på de fleste fagområder vil det finnes eksperter, som innbyrdes er radikalt uenige (ref. klimaendringene). Å kun innhente én ekspertuttalelse i en viktig sak, kan derfor bli skjebnesvangert.

Et annet eksempel på bekreftelsestendens, og som jeg synes illustrerer dette på en god måte, er referansesjekk. I en rekrutteringsprosess utsetter de fleste referansesjekk til helt på slutten. Det kan være gode grunner til dette. Den ene er at du da ikke eksponerer kandidaten før sannsynligheten er stor for at det ender med ansettelse, samt at referansesjekk ofte er tidkrevende om du skal sjekke mange referanser. Faren ved å utsette referansesjekk til sluttfasen, er at du allerede ubevisst kan ha bestemt deg for å ansette kandidaten, og at du derfor egentlig kun søker bekreftelse på din beslutning – ofte kalt «sandpåstrøing». Gjennom dette vil du primært lytte etter det som støtter din vurdering, og samtidig ubevisst kunne fortrenge andre signaler. Eller du vil rett og slett ikke stille den type spørsmål som vil kunne gi uønskede svar eller karakteristikker.     

Endringsvegring (Status quo bias)

De fleste mennesker er ukomfortabel med endring. Dette gjelder også ledere. Det å opprettholde dagens situasjon, oppleves i de fleste tilfeller som mindre risikofylt. Å beslutte en endring, krever en handling som kan medføre feil eller fiasko. En endring introduserer altså en risiko.

En dagligvareaktør presenterte et større antall varianter av samme produkt nær kassen. Salget gikk dårlig, og de valgte å redusere utvalget til noen veldig få varianter. Resultatet var økt salg. Denne situasjonen omtales gjerne som «the paradox of choice». Sannsynligheten for å velge «feil» variant, skremte kundene fra å kjøpe når alternativene ble mange. Da ble heller status quo (intet kjøp) deres valg.

For å få til f.eks. innovasjon, er endringsvegring et fenomen som naturligvis må overkommes. Valget om ikke å gjøre en endring, kan oppleves mindre risikofylt for den enkelte enn å stå i spissen for noe som potensielt kan mislykkes. De siste årene har det blitt stor oppmerksomhet i næringslivet rundt endring i forretningsmodeller, der til og med radikale endringer (disruption) diskuteres i ulike sammenhenger. Dette vil nok medvirke til at status quo blir et mindre aktuelt alternativ enn tidligere for mange bedrifter.       

Sunk-cost bias

De fleste mennesker vegrer seg, bevisst eller ubevisst, for å innrømme feil. Dette kan f.eks. være tidligere, mislykkede investeringer i tid og penger. Disse «tapene» får også innvirkning på fremtidige beslutninger, selv om de burde vært foretatt helt uavhengig av fortiden. Et resultat av dette kan f.eks. være at et ulønnsomt prosjekt nedlegges for sent, eller at varer holdes for lenge på lager fordi kjøpesummen var høyere enn dagens salgsverdi. Eller at man sitter på en aksje altfor lenge fordi man kjøpte den på en høyere pris, mens man egentlig burde vurdert aksjen ut ifra antatt, fremtidig verdiutvikling, og ikke basert på historisk verdi.

Warren Buffet uttalte en gang: «When you find yourself in a hole, the best thing you can do is stop digging”. Med andre ord, ikke la tidligere tap eller dårlige beslutninger, lede deg til å gjøre nye feil. «Ikke kast gode penger etter dårlige».

HVA KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BIAS-EFFEKTEN?

Det kan være greit å erkjenne at hjernen din deltar i alle dine beslutningsprosesser på en måte som du både er bevisst og ubevisst. Gjennom å ha innsikt i ulike varianter av bias, kan du redusere effekten av dem ved å gjenkjenne situasjoner som utløser fenomenet. Noen enkle tips for å unngå eller redusere bias-effekter:

Ankring

  • Forsøk å se et problem eller en sak fra ulike sider. Et problem løses ikke alltid optimalt gjennom det første forslaget som kommer på bordet.
  • La ulike personer eller grupperinger først jobbe med f.eks. estimater/beregninger uavhengig av hverandre, før man deler sine synspunkter og forslag med hverandre.

Bekreftelsestendens

  • Når du ber andre om råd eller innspill, ikke still ledende spørsmål som inviterer til automatisk bekreftelse.
  • Søk informasjon fra ulike kilder, ikke bare dem som vil støtte ditt synspunkt eller din argumentasjon.

Endringsvegring

  • Se på status quo som kun ett av flere alternativer. Ville du valgt status quo-alternativet dersom det ikke nettopp var fordi det er den nåværende situasjonen?
  • Bygg en kultur der det å prøve og feile blir en del av hverdagen, og der mislykkede forsøk blir akseptert så lenge innsatsen og gode intensjoner har vært tilstede.

Sunk-cost bias

  • Aksepter tap som historie, og ikke la det påvirke fremtidige beslutninger.
  • Hent inn meninger fra personer som ikke var involvert i tidligere beslutninger, og som dermed ikke har noe å forsvare.

UTFORDRING

Øk bevisstheten på og kunnskapen om ulike bias-varianter, som vil kunne påvirke dine beslutninger. Se om du kan oppdage varianter av bias i måten som du/dere behandler saker på. Vurder om du baserer beslutningene dine på balansert og tilstrekkelig informasjon. Sjekk etter om saksunderlag belyser alternative løsninger, slik at diskusjonen kan favne bredere før en eventuell beslutning.

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om rekruttering og referansesjekk, og dele med deg hvorfor jeg mener at mange bedrifter tar en unødig høy risiko ved ansettelser. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks.

1306
Legg inn kommentar

avatar
Ycfbw84
Gjest
Ycfbw84
Speedycash
Gjest
Speedycash
tamoxifen 20mg united kingdom
Gjest
tamoxifen 20mg united kingdom

luvox united states luvox 100mg canada luvox 50 mg online

NatashuEr93
Gjest
NatashuEr93

Incredible update of captcha recognition package «XRumer 19.0 + XEvil»: Captchas recognition of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra, and more than 12000 another size-types of captchas, with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second). You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software. Interested? There are a lot of introducing videos about XEvil in YouTube. FREE DEMO AVAILABLE! Good luck 😉 P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15… Les mer »

Lisarob
Gjest
Lisarob
Acrpnig
Gjest
Acrpnig
viagra price uk
Gjest
viagra price uk

price of viagra in india in
how to stop pfizer viagra emails
viagra pills price india seaph aspib

maviszl60
Gjest
maviszl60

Free Porn Galleries – Hot Sex Pictures
http://lesbianscom.xblognetwork.com/?paulina

gay boy teen bondage porn porn star ona zee free gay male porn coupons porn tube flicks free gay jock porn locker room

cost of glimepiride 4 mgglimepiride no prescription
Gjest
cost of glimepiride 4 mgglimepiride no prescription

micardis otc micardis 40mg australia micardis 80mg medication

DehjQuera
Gjest
DehjQuera

instant loan cash payday loan www payday1com

Oljin59
Gjest
Oljin59
furosemide 40 mg medicationhow to buy furosemide
Gjest
furosemide 40 mg medicationhow to buy furosemide

motrin 200mg without a prescription motrin medication motrin 600mg otc

DvhjQuera
Gjest
DvhjQuera

female viagra prank instant natural viagra does viagra work for women

tamoxifen 20mg pills
Gjest
tamoxifen 20mg pills

micardis 40 mg uk cheapest micardis how to buy micardis

DvhjQuera
Gjest
DvhjQuera

advances payday bad loan online loan

NatashuEr80
Gjest
NatashuEr80

Revolutional update of captcha solution package «XEvil 5.0»:

Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Bing, MailRu, SolveMedia, Steam,
and more than 12000 another size-types of captchas,
with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other programms.

Interested? There are a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

FREE DEMO AVAILABLE!

See you later!
P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

XEvil.Net

hydraruzxpnew4af_onion_Bemy
Gjest
hydraruzxpnew4af_onion_Bemy

адрес сайта гидра являет собой ресурс, который придуман для дилеров запрещенных веществ и услуг. Такого типа продукцию нельзя приобрести в нормальном магазине, так как это неправомерно.

DnnbjQuera
Gjest
DnnbjQuera

online loan cash loan payday loan direct

leoqt60
Gjest
leoqt60

Dirty Porn Photos, daily updated galleries
http://shortblondporn.instakink.com/?aliyah

30 rock porn video fullhouse porn porn star kim eternity photos mature women porn galleries granny porn xxx videos free

hydraruzxpnew4af_onion_Bemy
Gjest
hydraruzxpnew4af_onion_Bemy

как зайти на гидру через браузер являет собой шоп, который разработан для продавцов серых покупок и спецуслуг. Такого типа продукцию нереально приобрести в нормальном магазине, поскольку это нелегально.

DvsfQuera
Gjest
DvsfQuera

pay loans online cash advance same day payday loans

BuyEssayOnline
Gjest
BuyEssayOnline

Cheap custom essay ghostwriter services usa .

Order NOW!!! http://usc.org.pk/app/complaint/?q=node/156304

UYhjhgTDkJHVy

Kiarob
Gjest
Kiarob
can you buy viagra online
Gjest
can you buy viagra online

viagra 100mg buy online india
viagra cvs
use viagra tablet seaph aspib

Payday Loan
Gjest
Payday Loan
cost of dutasteride 0,5 mgdutasteride without prescription
Gjest
cost of dutasteride 0,5 mgdutasteride without prescription

prevacid canada prevacid 30mg price how to buy prevacid

EnriqueMum
Gjest
EnriqueMum

日本片商合法授權 極道光碟屋 台中AV女優光碟店 日本片商合法授權 – AV女優光碟.名器專賣(未滿18歲禁止)

http://avgood-store.com/

cialis purchase
Gjest
cialis purchase

prevacid 30 mg for sale where can i buy prevacid order prevacid 15mg

Kiarob
Gjest
Kiarob
finasteride 5mg nz
Gjest
finasteride 5mg nz

proair inhaler australia proair inhaler 100mcg purchase proair inhaler uk

Online Payday Loan
Gjest
Online Payday Loan
Kiarob
Gjest
Kiarob
https://doctorpbn.com/
Gjest
https://doctorpbn.com/

xeloda online
cheap viagra from india
when is generic viagra available in the united states seaph aspib

Lisarob
Gjest
Lisarob
aripiprazole 20 mg without a prescriptionaripiprazole united states
Gjest
aripiprazole 20 mg without a prescriptionaripiprazole united states

where to buy pulmicort pulmicort cost where to buy pulmicort

NrfvQuera
Gjest
NrfvQuera

viagra dosage for 70 year old http://qqllviagria.com/ what does viagra do

decadron online pharmacy
Gjest
decadron online pharmacy

pulmicort 200mcg without a doctor prescription where to buy pulmicort 100 mcg pulmicort pills

NbsgQuera
Gjest
NbsgQuera

womens viagra generic viagra reviews canadian pharmacy viagra

lexapro 20mg coupon
Gjest
lexapro 20mg coupon

provigil tablets provigil 200 mg united states provigil 200mg pills

NvsgQuera
Gjest
NvsgQuera

how fast does viagra work viagra reviews generic viagra walmart

Amyrob
Gjest
Amyrob
JtmfPonee
Gjest
JtmfPonee

mexican pharmacy online best canadian online pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy

Lisarob
Gjest
Lisarob
https://doctorpbn.com/
Gjest
https://doctorpbn.com/

canadian generic cialis pills
viagra cipla
buy generic zoloft seaph aspib

Pay Day Loan
Gjest
Pay Day Loan
Tomlea
Gjest
Tomlea

the opposite sex do use uniform dating deal once a perception when online dating site was the keep up of this type of a deceptive sex the environment, those that have unhealthy social connection backdrops or most commonly individuals who were considered as socially without having. but nonetheless,but nevertheless,on the contrary, this kind of assumption become don’t exactly true, supplied with the development of international dating over the last decade. online dating presents shaken there’s lots of social stigma this kind of once undergone for the reason that started general. there will be loads of excellent because of the growth… Les mer »

Cash Advance
Gjest
Cash Advance
ShawnVop
Gjest
ShawnVop
finasteride 5mg coupon
Gjest
finasteride 5mg coupon

reglan 10 mg purchase reglan medication reglan uk

Lisarob
Gjest
Lisarob
1 19 20 21 22 23 27