Når hjernen lurer deg

Du har nettopp tatt en balansert og gjennomtenkt beslutning. Eller har du egentlig det? I dette innlegget vil jeg gjøre deg oppmerksom på noen ubevisste, kognitive snarveier i hjernen (heuristikk), som kan «lure» deg i beslutningsprosesser. Faktisk kan dette i enkelte tilfeller også føre til helt feile beslutninger. Dette temaet betegnes gjerne som bias. Den gode nyheten er at det er mulig å redusere eller unngå effekten av bias gjennom en større bevissthet rundt hva som forårsaker de ulike variantene av fenomenet. 

HVA ER BIAS?

Bias, eller «skjevhet» på norsk, er godt dokumentert innen forskning og kan defineres som situasjoner der «resultater eller slutninger systematisk avviker fra det egentlig rette» (Braut, 2014; Staff, 2015). Bias, spesielt i betydningen «utilsiktet skjevhet», er også blitt mer og mer diskutert innen ledelse og beslutningsprosesser de siste tiårene. Daniel Kahneman omtalte dette i bestselgeren «Thinking, fast and slow» fra 2011, og Harvard Business Review publiserte artikkelen «The Hidden Traps in Decision Making» i 2006.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ BIAS-EFFEKTER?

Å ta beslutninger er noe av det viktigste vi gjør, både i privatlivet og i jobbsammenheng. Noen beslutninger er også så vesentlige at de setter retning for og kan påvirke resten av din karriere eller sågar kanskje bedriftens fremtid. Dårlige beslutninger kan ofte spores tilbake til en dårlig beslutningsprosess. Du har derfor mye å tjene på å forbedre slike prosesser, deriblant å forstå når hjernen din ubevisst spiller deg et puss.  

NOEN KJENTE VARIANTER AV BIAS

Ankring eller forankring (anchoring bias)

Ankring eller forankring er i psykologien en tankefeil som går ut på å legge for stor vekt på et enkelt holdepunkt når det skal gjøres en vurdering. Ankringseffekten fører til at senere informasjon blir veid opp mot den første informasjonen («ankeret»), selv om den kan være helt irrelevant for beslutningen. (https://no.wikipedia.org/wiki/Ankring)

Eksempler på ankring kan være når du diskuterer neste års inntektsbudsjett med utgangspunkt i fjoråret (ja, det er faktisk noen som fremdeles budsjetterer!), i stedet for å frigjøre deg fra historiske tall og heller fritt vurdere mulighetene i markedet. Eller når en møtedeltager legger frem et konkret forslag til beslutning før resten av dere har fått utforsket eller diskutert alternativene (Ref. innlegget «Synspunkter eller standpunkter?»).

I de styrene der jeg er styreleder, har jeg innført et fast agendapunkt på slutten av møtet, kalt «kontinuerlig forbedring». Hensikten er at hver og én skal gi en samlet skår (1-6) på kvaliteten på saksunderlaget, møteledelsen og prosessen i møtet, samt eventuelt foreslå konkrete forbedringer. De første gangene jeg gjennomførte dette, tok vi runden rundt bordet. Da viste det seg ofte at terningkastene ikke varierte med mer enn +/- 1 fra første uttalte skår. Senere har vi justert dette slik at alle nå melder samtidig ved hjelp av fingrer i luften. Deretter tar vi runden rundt for å få frem eventuelle tiltak. Vi får dermed ingen eller i hvert fall redusert ankringseffekt. Noe bias vil det alltid være basert på hva som er å regne som vanlig skår fra tidligere møter.

Bekreftelsestendens (confirmation bias)

Bekreftelsestendens er når du ubevisst søker etter eller vurderer informasjon på en slik måte at den er i samsvar med og bekrefter antakelser du allerede har dannet deg. Når du ber om en analyse eller om mer informasjon, er det gjerne for å styrke din sak eller din argumentasjon. Når du har behov for å kontakte en «ekspert» for å høre hva denne mener om en sak, velger du gjerne en person som du ellers kommer godt overens med. Denne eksperten kan også tillegges mer verdi enn den fortjener. Husk at på de fleste fagområder vil det finnes eksperter, som innbyrdes er radikalt uenige (ref. klimaendringene). Å kun innhente én ekspertuttalelse i en viktig sak, kan derfor bli skjebnesvangert.

Et annet eksempel på bekreftelsestendens, og som jeg synes illustrerer dette på en god måte, er referansesjekk. I en rekrutteringsprosess utsetter de fleste referansesjekk til helt på slutten. Det kan være gode grunner til dette. Den ene er at du da ikke eksponerer kandidaten før sannsynligheten er stor for at det ender med ansettelse, samt at referansesjekk ofte er tidkrevende om du skal sjekke mange referanser. Faren ved å utsette referansesjekk til sluttfasen, er at du allerede ubevisst kan ha bestemt deg for å ansette kandidaten, og at du derfor egentlig kun søker bekreftelse på din beslutning – ofte kalt «sandpåstrøing». Gjennom dette vil du primært lytte etter det som støtter din vurdering, og samtidig ubevisst kunne fortrenge andre signaler. Eller du vil rett og slett ikke stille den type spørsmål som vil kunne gi uønskede svar eller karakteristikker.     

Endringsvegring (Status quo bias)

De fleste mennesker er ukomfortabel med endring. Dette gjelder også ledere. Det å opprettholde dagens situasjon, oppleves i de fleste tilfeller som mindre risikofylt. Å beslutte en endring, krever en handling som kan medføre feil eller fiasko. En endring introduserer altså en risiko.

En dagligvareaktør presenterte et større antall varianter av samme produkt nær kassen. Salget gikk dårlig, og de valgte å redusere utvalget til noen veldig få varianter. Resultatet var økt salg. Denne situasjonen omtales gjerne som «the paradox of choice». Sannsynligheten for å velge «feil» variant, skremte kundene fra å kjøpe når alternativene ble mange. Da ble heller status quo (intet kjøp) deres valg.

For å få til f.eks. innovasjon, er endringsvegring et fenomen som naturligvis må overkommes. Valget om ikke å gjøre en endring, kan oppleves mindre risikofylt for den enkelte enn å stå i spissen for noe som potensielt kan mislykkes. De siste årene har det blitt stor oppmerksomhet i næringslivet rundt endring i forretningsmodeller, der til og med radikale endringer (disruption) diskuteres i ulike sammenhenger. Dette vil nok medvirke til at status quo blir et mindre aktuelt alternativ enn tidligere for mange bedrifter.       

Sunk-cost bias

De fleste mennesker vegrer seg, bevisst eller ubevisst, for å innrømme feil. Dette kan f.eks. være tidligere, mislykkede investeringer i tid og penger. Disse «tapene» får også innvirkning på fremtidige beslutninger, selv om de burde vært foretatt helt uavhengig av fortiden. Et resultat av dette kan f.eks. være at et ulønnsomt prosjekt nedlegges for sent, eller at varer holdes for lenge på lager fordi kjøpesummen var høyere enn dagens salgsverdi. Eller at man sitter på en aksje altfor lenge fordi man kjøpte den på en høyere pris, mens man egentlig burde vurdert aksjen ut ifra antatt, fremtidig verdiutvikling, og ikke basert på historisk verdi.

Warren Buffet uttalte en gang: «When you find yourself in a hole, the best thing you can do is stop digging”. Med andre ord, ikke la tidligere tap eller dårlige beslutninger, lede deg til å gjøre nye feil. «Ikke kast gode penger etter dårlige».

HVA KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BIAS-EFFEKTEN?

Det kan være greit å erkjenne at hjernen din deltar i alle dine beslutningsprosesser på en måte som du både er bevisst og ubevisst. Gjennom å ha innsikt i ulike varianter av bias, kan du redusere effekten av dem ved å gjenkjenne situasjoner som utløser fenomenet. Noen enkle tips for å unngå eller redusere bias-effekter:

Ankring

  • Forsøk å se et problem eller en sak fra ulike sider. Et problem løses ikke alltid optimalt gjennom det første forslaget som kommer på bordet.
  • La ulike personer eller grupperinger først jobbe med f.eks. estimater/beregninger uavhengig av hverandre, før man deler sine synspunkter og forslag med hverandre.

Bekreftelsestendens

  • Når du ber andre om råd eller innspill, ikke still ledende spørsmål som inviterer til automatisk bekreftelse.
  • Søk informasjon fra ulike kilder, ikke bare dem som vil støtte ditt synspunkt eller din argumentasjon.

Endringsvegring

  • Se på status quo som kun ett av flere alternativer. Ville du valgt status quo-alternativet dersom det ikke nettopp var fordi det er den nåværende situasjonen?
  • Bygg en kultur der det å prøve og feile blir en del av hverdagen, og der mislykkede forsøk blir akseptert så lenge innsatsen og gode intensjoner har vært tilstede.

Sunk-cost bias

  • Aksepter tap som historie, og ikke la det påvirke fremtidige beslutninger.
  • Hent inn meninger fra personer som ikke var involvert i tidligere beslutninger, og som dermed ikke har noe å forsvare.

UTFORDRING

Øk bevisstheten på og kunnskapen om ulike bias-varianter, som vil kunne påvirke dine beslutninger. Se om du kan oppdage varianter av bias i måten som du/dere behandler saker på. Vurder om du baserer beslutningene dine på balansert og tilstrekkelig informasjon. Sjekk etter om saksunderlag belyser alternative løsninger, slik at diskusjonen kan favne bredere før en eventuell beslutning.

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om rekruttering og referansesjekk, og dele med deg hvorfor jeg mener at mange bedrifter tar en unødig høy risiko ved ansettelser. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks.

1308
Legg inn kommentar

avatar
Avkqhcq
Gjest
Avkqhcq
Aklnxbs
Gjest
Aklnxbs
Lisarob
Gjest
Lisarob
FrankBus
Gjest
FrankBus

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

free dating websites
Gjest
free dating websites

dating sites,free dating online
online dating out
free dating site

Online Payday Loans
Gjest
Online Payday Loans
Jllouseni
Gjest
Jllouseni

best drugstore bronzer us pharmacy canadian pharcharmy

Amyrob
Gjest
Amyrob
Kiarob
Gjest
Kiarob
Kerrygow
Gjest
Kerrygow

歐客佬咖啡 |OKLAO COFFEE|蝦皮商城|咖啡豆|掛耳|精品咖啡|咖啡禮盒 專賣

https://first-cafe.com/

TimothyJoura
Gjest
TimothyJoura

Game LIFE 遊戲情報

https://gamelife.tw/portal.php

how to buy olmesartan 10mgolmesartan for sale
Gjest
how to buy olmesartan 10mgolmesartan for sale

revatio 20 mg canada revatio for sale revatio pills

Khthvete
Gjest
Khthvete

canadian pharmacy cialis specialty pharmacy cheap viagra online canadian pharmacy

order sildenafil 100 mg
Gjest
order sildenafil 100 mg

revatio 20 mg canada revatio 20mg australia revatio 20 mg nz

FwsxPonee
Gjest
FwsxPonee

treatment for erectile dysfunction best drugstore lipstick specialty pharmacy

Payday Loan
Gjest
Payday Loan
Amyrob
Gjest
Amyrob
where to buy aripiprazole 10 mgaripiprazole over the counter
Gjest
where to buy aripiprazole 10 mgaripiprazole over the counter

verapamil without a prescription where can i buy verapamil 40mg verapamil price

NllpQuera
Gjest
NllpQuera

impotence ed pills that work quickly 24 hours pharmacy

where can i buy actos 15 mg
Gjest
where can i buy actos 15 mg

how to buy toprol toprol 50mg prices cheap toprol 25mg

paulinevr2
Gjest
paulinevr2

Big Ass Photos – Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics
http://transexualsex.bestsexyblog.com/?nevaeh

free forced mobile porn free candy raver pornvideos my vidster gay male porn porn sexy wife forced free routten porn

cheapest ampicillin 500mg
Gjest
cheapest ampicillin 500mg

verapamil 40 mg nz verapamil without prescription verapamil 40mg united states

Amyrob
Gjest
Amyrob
LokuPonee
Gjest
LokuPonee

erectile dysfunction erectile dysfunction drug best canadian pharmacy

Lisarob
Gjest
Lisarob
Iyeuqy
Gjest
Iyeuqy

what is impotence http://edpropls.com/ ed drug prices Uqoqpu vfhtyc

how to purchase lasix
Gjest
how to purchase lasix

vantin 100mg australia vantin otc buy vantin 200 mg

Zmnqmh
Gjest
Zmnqmh

best place to buy cialis – https://cialviap.com/ vardenafil 20 mg

purchase methylprednisolone 4mg
Gjest
purchase methylprednisolone 4mg

dutasteride online uk
healthy man viagra pills
pharmacological class of sildenafil citrate seaph aspib

online dating free
Gjest
online dating free

free dating sites,free dating online
free online dating websites
dating sites

Lisarob
Gjest
Lisarob
Amyrob
Gjest
Amyrob
lasix otc
Gjest
lasix otc

cost of zestril zestril 2,5 mg tablets cost of zestril

Ipwlumc
Gjest
Ipwlumc

viagra local doctor near me viagra legal netherlands

Yghwu57
Gjest
Yghwu57

achat viagra viagra prix en pharmacie france achat viagra

ciast
Gjest
ciast

jenis cialis buy cialis cheap canada cialis jelly uk

ciast
Gjest
ciast

cialis online discount buy cialis ebay cialis jus pamplemousse

ciast
Gjest
ciast

cialis medico curante original cialis low price reputable online pharmacy for cialis

ciast
Gjest
ciast

cialis online bestellen wo buy cialis online europe cialis gimnasio

ciast
Gjest
ciast

does cialis give you headache buy cialis now cialis efficiency

Kiarob
Gjest
Kiarob
Jezxqk
Gjest
Jezxqk

generic ed drugs http://erectileprop.com/ ed pills that really work Irkgmi gdlydf

mirandaqc3
Gjest
mirandaqc3

Sexy pictures each day
http://freeadultnude.japanesehotpics.hotblognetwork.com/?astrid

kreg cook porn hot short porn videos tube porn lis hidden camera porn recordings g spot demonstration porn

cialis generico a basso costo
Gjest
cialis generico a basso costo

allopurinol for sale online
viagra cost walmart
retin a buy online australia seaph aspib

ciast
Gjest
ciast

cialis ernia iatale buy cialis insurance vad kostar cialis 5 mg

ciast
Gjest
ciast

prendre cialis 40 mg much does cialis cost without insurance cialis pastilla dosis

ciast
Gjest
ciast

incidence priapism cialis find cheap cialis online price cialis uk

ciast
Gjest
ciast

cialis posledice buy cialis in miami viagra price vs cialis

abilify 20mg tablets
Gjest
abilify 20mg tablets

zyloprim prices zyloprim 300 mg for sale cheap zyloprim

ciast
Gjest
ciast

buying cialis in bulk how to buy cialis online from canada levitra cialis differenze

1 20 21 22 23 24 27