Når hjernen lurer deg

Du har nettopp tatt en balansert og gjennomtenkt beslutning. Eller har du egentlig det? I dette innlegget vil jeg gjøre deg oppmerksom på noen ubevisste, kognitive snarveier i hjernen (heuristikk), som kan «lure» deg i beslutningsprosesser. Faktisk kan dette i enkelte tilfeller også føre til helt feile beslutninger. Dette temaet betegnes gjerne som bias. Den gode nyheten er at det er mulig å redusere eller unngå effekten av bias gjennom en større bevissthet rundt hva som forårsaker de ulike variantene av fenomenet. 

HVA ER BIAS?

Bias, eller «skjevhet» på norsk, er godt dokumentert innen forskning og kan defineres som situasjoner der «resultater eller slutninger systematisk avviker fra det egentlig rette» (Braut, 2014; Staff, 2015). Bias, spesielt i betydningen «utilsiktet skjevhet», er også blitt mer og mer diskutert innen ledelse og beslutningsprosesser de siste tiårene. Daniel Kahneman omtalte dette i bestselgeren «Thinking, fast and slow» fra 2011, og Harvard Business Review publiserte artikkelen «The Hidden Traps in Decision Making» i 2006.

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VÆRE OPPMERKSOM PÅ BIAS-EFFEKTER?

Å ta beslutninger er noe av det viktigste vi gjør, både i privatlivet og i jobbsammenheng. Noen beslutninger er også så vesentlige at de setter retning for og kan påvirke resten av din karriere eller sågar kanskje bedriftens fremtid. Dårlige beslutninger kan ofte spores tilbake til en dårlig beslutningsprosess. Du har derfor mye å tjene på å forbedre slike prosesser, deriblant å forstå når hjernen din ubevisst spiller deg et puss.  

NOEN KJENTE VARIANTER AV BIAS

Ankring eller forankring (anchoring bias)

Ankring eller forankring er i psykologien en tankefeil som går ut på å legge for stor vekt på et enkelt holdepunkt når det skal gjøres en vurdering. Ankringseffekten fører til at senere informasjon blir veid opp mot den første informasjonen («ankeret»), selv om den kan være helt irrelevant for beslutningen. (https://no.wikipedia.org/wiki/Ankring)

Eksempler på ankring kan være når du diskuterer neste års inntektsbudsjett med utgangspunkt i fjoråret (ja, det er faktisk noen som fremdeles budsjetterer!), i stedet for å frigjøre deg fra historiske tall og heller fritt vurdere mulighetene i markedet. Eller når en møtedeltager legger frem et konkret forslag til beslutning før resten av dere har fått utforsket eller diskutert alternativene (Ref. innlegget «Synspunkter eller standpunkter?»).

I de styrene der jeg er styreleder, har jeg innført et fast agendapunkt på slutten av møtet, kalt «kontinuerlig forbedring». Hensikten er at hver og én skal gi en samlet skår (1-6) på kvaliteten på saksunderlaget, møteledelsen og prosessen i møtet, samt eventuelt foreslå konkrete forbedringer. De første gangene jeg gjennomførte dette, tok vi runden rundt bordet. Da viste det seg ofte at terningkastene ikke varierte med mer enn +/- 1 fra første uttalte skår. Senere har vi justert dette slik at alle nå melder samtidig ved hjelp av fingrer i luften. Deretter tar vi runden rundt for å få frem eventuelle tiltak. Vi får dermed ingen eller i hvert fall redusert ankringseffekt. Noe bias vil det alltid være basert på hva som er å regne som vanlig skår fra tidligere møter.

Bekreftelsestendens (confirmation bias)

Bekreftelsestendens er når du ubevisst søker etter eller vurderer informasjon på en slik måte at den er i samsvar med og bekrefter antakelser du allerede har dannet deg. Når du ber om en analyse eller om mer informasjon, er det gjerne for å styrke din sak eller din argumentasjon. Når du har behov for å kontakte en «ekspert» for å høre hva denne mener om en sak, velger du gjerne en person som du ellers kommer godt overens med. Denne eksperten kan også tillegges mer verdi enn den fortjener. Husk at på de fleste fagområder vil det finnes eksperter, som innbyrdes er radikalt uenige (ref. klimaendringene). Å kun innhente én ekspertuttalelse i en viktig sak, kan derfor bli skjebnesvangert.

Et annet eksempel på bekreftelsestendens, og som jeg synes illustrerer dette på en god måte, er referansesjekk. I en rekrutteringsprosess utsetter de fleste referansesjekk til helt på slutten. Det kan være gode grunner til dette. Den ene er at du da ikke eksponerer kandidaten før sannsynligheten er stor for at det ender med ansettelse, samt at referansesjekk ofte er tidkrevende om du skal sjekke mange referanser. Faren ved å utsette referansesjekk til sluttfasen, er at du allerede ubevisst kan ha bestemt deg for å ansette kandidaten, og at du derfor egentlig kun søker bekreftelse på din beslutning – ofte kalt «sandpåstrøing». Gjennom dette vil du primært lytte etter det som støtter din vurdering, og samtidig ubevisst kunne fortrenge andre signaler. Eller du vil rett og slett ikke stille den type spørsmål som vil kunne gi uønskede svar eller karakteristikker.     

Endringsvegring (Status quo bias)

De fleste mennesker er ukomfortabel med endring. Dette gjelder også ledere. Det å opprettholde dagens situasjon, oppleves i de fleste tilfeller som mindre risikofylt. Å beslutte en endring, krever en handling som kan medføre feil eller fiasko. En endring introduserer altså en risiko.

En dagligvareaktør presenterte et større antall varianter av samme produkt nær kassen. Salget gikk dårlig, og de valgte å redusere utvalget til noen veldig få varianter. Resultatet var økt salg. Denne situasjonen omtales gjerne som «the paradox of choice». Sannsynligheten for å velge «feil» variant, skremte kundene fra å kjøpe når alternativene ble mange. Da ble heller status quo (intet kjøp) deres valg.

For å få til f.eks. innovasjon, er endringsvegring et fenomen som naturligvis må overkommes. Valget om ikke å gjøre en endring, kan oppleves mindre risikofylt for den enkelte enn å stå i spissen for noe som potensielt kan mislykkes. De siste årene har det blitt stor oppmerksomhet i næringslivet rundt endring i forretningsmodeller, der til og med radikale endringer (disruption) diskuteres i ulike sammenhenger. Dette vil nok medvirke til at status quo blir et mindre aktuelt alternativ enn tidligere for mange bedrifter.       

Sunk-cost bias

De fleste mennesker vegrer seg, bevisst eller ubevisst, for å innrømme feil. Dette kan f.eks. være tidligere, mislykkede investeringer i tid og penger. Disse «tapene» får også innvirkning på fremtidige beslutninger, selv om de burde vært foretatt helt uavhengig av fortiden. Et resultat av dette kan f.eks. være at et ulønnsomt prosjekt nedlegges for sent, eller at varer holdes for lenge på lager fordi kjøpesummen var høyere enn dagens salgsverdi. Eller at man sitter på en aksje altfor lenge fordi man kjøpte den på en høyere pris, mens man egentlig burde vurdert aksjen ut ifra antatt, fremtidig verdiutvikling, og ikke basert på historisk verdi.

Warren Buffet uttalte en gang: «When you find yourself in a hole, the best thing you can do is stop digging”. Med andre ord, ikke la tidligere tap eller dårlige beslutninger, lede deg til å gjøre nye feil. «Ikke kast gode penger etter dårlige».

HVA KAN DU GJØRE FOR Å UNNGÅ BIAS-EFFEKTEN?

Det kan være greit å erkjenne at hjernen din deltar i alle dine beslutningsprosesser på en måte som du både er bevisst og ubevisst. Gjennom å ha innsikt i ulike varianter av bias, kan du redusere effekten av dem ved å gjenkjenne situasjoner som utløser fenomenet. Noen enkle tips for å unngå eller redusere bias-effekter:

Ankring

  • Forsøk å se et problem eller en sak fra ulike sider. Et problem løses ikke alltid optimalt gjennom det første forslaget som kommer på bordet.
  • La ulike personer eller grupperinger først jobbe med f.eks. estimater/beregninger uavhengig av hverandre, før man deler sine synspunkter og forslag med hverandre.

Bekreftelsestendens

  • Når du ber andre om råd eller innspill, ikke still ledende spørsmål som inviterer til automatisk bekreftelse.
  • Søk informasjon fra ulike kilder, ikke bare dem som vil støtte ditt synspunkt eller din argumentasjon.

Endringsvegring

  • Se på status quo som kun ett av flere alternativer. Ville du valgt status quo-alternativet dersom det ikke nettopp var fordi det er den nåværende situasjonen?
  • Bygg en kultur der det å prøve og feile blir en del av hverdagen, og der mislykkede forsøk blir akseptert så lenge innsatsen og gode intensjoner har vært tilstede.

Sunk-cost bias

  • Aksepter tap som historie, og ikke la det påvirke fremtidige beslutninger.
  • Hent inn meninger fra personer som ikke var involvert i tidligere beslutninger, og som dermed ikke har noe å forsvare.

UTFORDRING

Øk bevisstheten på og kunnskapen om ulike bias-varianter, som vil kunne påvirke dine beslutninger. Se om du kan oppdage varianter av bias i måten som du/dere behandler saker på. Vurder om du baserer beslutningene dine på balansert og tilstrekkelig informasjon. Sjekk etter om saksunderlag belyser alternative løsninger, slik at diskusjonen kan favne bredere før en eventuell beslutning.

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om rekruttering og referansesjekk, og dele med deg hvorfor jeg mener at mange bedrifter tar en unødig høy risiko ved ansettelser. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks.

1306
Legg inn kommentar

avatar
ciast
Gjest
ciast

cialis price checker buy cialis online cheap cialis et infection urinaire

browse tinder for free
Gjest
browse tinder for free

tinder login, tinder sign up
tinder online

JamesCom
Gjest
JamesCom

Продажи с помощью Pinterest http://1541.ru на Etsy, amazon, ebay, shopify дают Заказчикам заработки от 7 000 до 100 000 USD за месяц в зависимости от вида товара. Приоритет handmade.Facebook, instagram,google ads – отстой по сравнению c пинтерестом в 99%

ciast
Gjest
ciast

cialis prostate enlargement buy cheap cialis uk how much does generic cialis cost

Kiarob
Gjest
Kiarob
ciast
Gjest
ciast

generic cialis legitimate cialis original for sale when will generic cialis

ciast
Gjest
ciast

cialis herzrasen cialis online daily cialis enema

ciast
Gjest
ciast

viagra cialis prodej how to buy cialis online uk envases cialis

ciast
Gjest
ciast

bula remedio cialis where can u buy cialis wc cialis

Stevenaduct
Gjest
Stevenaduct

第一借錢網擁有全台最多的借錢資訊

https://168cash.com.tw/

lasst
Gjest
lasst

lasix acute renal failure order lasix water pills lasix 25 mg torrinomedica

Jtxlkc
Gjest
Jtxlkc

best price for generic viagra http://cialistedp.com/ pills for erection Hjccdh nvptab

getst
Gjest
getst

amoxicillin 875 and alcohol buy amoxil online canada augmentin duo forte amoxicillin

prednst
Gjest
prednst

does taking prednisone cause dry mouth prednisone buy cheap prednisone treatment for back pain

prednst
Gjest
prednst

prednisone three tablets once a day order prednisone online cortancyl prednisone zentiva

getst
Gjest
getst

amoxicillin antibiotic and asthma amoxil generic name amoxicillin sandoz 500 mg ulotka

prednst
Gjest
prednst

prednisone instructions for administration buy generic prednisone online consuming alcohol while taking prednisone

getst
Gjest
getst

amoxicillin & potassium clavulanate for infants amoxil generic brand name amoxicillin monograph bp

lasst
Gjest
lasst

lasix given after blood transfusion buy cheap lasix 40 mg lasix side effects

getst
Gjest
getst

can i take omnicef and amoxicillin together where can i buy amoxil online amoxicillin rash 7 month old

getst
Gjest
getst

amoxicillin high dose sinusitis purchase amoxil amoxicillin 500 mg kegunaannya

levitra professional no prescription
Gjest
levitra professional no prescription

confezione cialis da 5 mg
viagra pills 50mg
viagra substitute over the counter sa seaph aspib

how to purchase nexium 20mg
Gjest
how to purchase nexium 20mg

how to buy zofran zofran 4mg without a prescription zofran 8mg tablets

prednst
Gjest
prednst

prednisone 5mg over the counter cheapest prednisone online prednisone taper dosing

Osrpsu
Gjest
Osrpsu

vardenafil generic http://levitrosx.com/ what is impotence Hrhxvz jwzvey

prednst
Gjest
prednst

k9 immunity plus with prednisone prednisone buy prednisone severe mood swings

prednst
Gjest
prednst

is there a best time of day to take prednisone prednisone panic disorder can i take ibuprofen pm with prednisone

lasst
Gjest
lasst

lasix ou hidrion best price for lasix common adverse effects of lasix

lasst
Gjest
lasst

lasix infusion dilution buy lasix online usa nursing implications lasix

australianmedshopbus
Gjest
australianmedshopbus

viagra in australia Levitra Melbourne buy viagra and cialis online
how long does kamagra take to work

prednst
Gjest
prednst

prednisone to boost platelets prednisone buying online prednisone thrush mouth

prednst
Gjest
prednst

prednisone 50 mg para que se usa prednisone sale online how to take prednisone 20 mg

australianmedshopbus
Gjest
australianmedshopbus

kamagra jelly australia cialis cialis vs viagra which is better
viagra how often can you take it

lasst
Gjest
lasst

lasix retard 30 mg depotkaps lasix for sale online kegunaan obat lasix ampul

lasst
Gjest
lasst

lasix functional groups lasix sale m?canisme d’action du lasix

prednst
Gjest
prednst

prednisone 10mg tabs pack 21’s buy generic prednisone prednisone ttc success

Wfzhha
Gjest
Wfzhha

cialis coupon cvs – https://edplsvici.com/ levitra usa

lasst
Gjest
lasst

lasix yellow pill buy lasix online australia does lasix improve kidney function

getst
Gjest
getst

amoxicillin clavulanate community acquired pneumonia nombre generico de amoxil does amoxicillin cross placenta

prednst
Gjest
prednst

how long does prednisone stay in your body after you stop taking it prednisone panic disorder leflunomide and prednisone

getst
Gjest
getst

amoxicillin dosage for 9 month old baby is amoxil antibiotic safe during pregnancy can you drink alcohol while on amoxicillin and clavulanate potassium

lasst
Gjest
lasst

lasix dosis hund price of lasix 40 mg taking lasix before drug test

lasst
Gjest
lasst

rumus lasix pump lasix india price lasix aldactone ratio

getst
Gjest
getst

can i take amoxicillin if i am allergic to augmentin buying amoxil amoxicillin with clavulanic acid 500mg125mg 20 count bottle

prednst
Gjest
prednst

prednisone for inner ear infections prednisone steroid sale prednisone high platelet count

Bjzzui
Gjest
Bjzzui

generic vardenafil online http://supervardp.com/ ed pills that work quickly Gtbvwu mkthxx

order lexapro 20 mg
Gjest
order lexapro 20 mg

zyprexa 10 mg online zyprexa tablets zyprexa prices

getst
Gjest
getst

amoxicillin rash baby pictures amoxil 500mg capsule price amoxicillin dose for 11 month old

getst
Gjest
getst

kegunaan amoxicillin untuk batuk amoxil capsules 500mg price pediatric dose of amoxicillin for pneumonia

getst
Gjest
getst

amoxicillin tooth infection 500 mg is amoxil antibiotic safe during pregnancy amoxicillin 500mg for dental infection

1 21 22 23 24 25 27