Synspunkter eller standpunkter?

Tenk tilbake på ditt siste møte. Det kan være et teammøte, et ledermøte eller et styremøte. I dette blogginnlegget vil jeg få deg til å reflektere over hvorvidt du fremmet dine meninger som synspunkter eller som standpunkter. Jeg tenker nemlig at denne forskjellen kan ha stor betydning for prosessen i slike møter og dermed også for beslutningene. Jeg mener derfor at du burde bidra til å få frem ulike synspunkter tidlig i en diskusjon og heller spare standpunktene til senere i prosessen. Dette vil gi en bedre gruppedynamikk, men sannsynligvis også bedre beslutninger. 

Hva er et synspunkt?

Et synspunkt er en foreløpig oppfatning eller mening som du deler med eller «syner» for andre. Hvorfor foreløpig? Jo, fordi du har en oppfatning av at du ennå ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne være mer bastant. Når du fremmer et synspunkt, og de andre som er tilstede gjør det samme, kan dere vurdere de ulike synspunktene sammen – uten at det er et sterkt eierskap eller prestisje knyttet til noen av dem. Du gjør med andre ord ditt synspunkt til gjenstand for endring.

Hva er et standpunkt?

Et standpunkt er en mening som du «står» ved, og som du er forberedt på å forsvare. Du har dermed en oppfatning av at du har fått tilstrekkelig med informasjon, og at du på bakgrunn av dette, har avsluttet vurderingen av andre mulige løsninger. Du er dermed lite påvirkelig for andre innfallsvinkler, men er mer opptatt av å overbevise de andre i gruppen om at ditt standpunkt er det beste og det riktige.

Hvordan kommer henholdsvis et synspunkt og et standpunkt til uttrykk?

Når du fremmer dine synspunkter, benytter du gjerne uttrykk som:

  • Jeg tenker at….
  • Dette har jeg foreløpig ikke satt meg godt nok inn i, men….
  • Jeg tror kanskje at….

Når du fremmer standpunkter, benytter du ofte uttrykk som:

  • Jeg mener bestemt at….
  • Det er ikke noen tvil om at…..
  • Det eneste rette her er…… 

Hvordan påvirker synspunkter og standpunkter gruppedynamikken?

Formålet med en diskusjon eller beslutningsprosess, er som oftest å komme frem til en best mulig løsning eller konklusjon. For å oppnå dette er det hensiktsmessig å få frem ulike innfallsvinkler og løsningsforslag. Her vil ulike personer i gruppen dele sine synspunkter i den hensikt å bidra til et godt sluttresultat. Men hva kan skje dersom du fremmer et standpunkt (for) tidlig? Dette er i hvert fall noen mulige og uheldige konsekvenser av dette:

  • Resten av gruppen kan bli irritert av «utålmodigheten» din og oppfatte det som mangel på respekt.
  • Det kan gi en ubevisst forankring (anchoring bias*) ved at all diskusjon nå kretser rundt dette standpunktet.
  • Dersom du i utgangspunktet har en sterk posisjon i gruppen, kan dette legge unødig press på de øvrige.

Hvem har/tar ansvaret?

Alle i en gruppe kan og bør bidra til en god prosess. Det er fullt mulig å si «kan du vente litt med det forslaget til vi har kommet litt lengre ut i diskusjonen». Dersom gruppen har en fasilitator eller leder, er det primært dennes oppgave å styre diskusjonen gjennom ulike faser. Du kan da dele opp prosessen gjennom først å innhente relevant informasjon og dele synspunkter, for så å la gruppens medlemmer stille utdypende spørsmål til hverandre og til slutt be om konkrete løsningsforslag som man i fellesskap diskuterer. Uttrykket «hold your horses» kan være en god huskeregel i slike prosesser.

Utfordring

Ta gjerne med deg mine refleksjoner inn i ditt neste møte og observer de andre deltagernes adferd. Prøv også å være en bedre «møteutgave» av deg selv. Klarer du å holde igjen? Kan du bidra til at saken får flere innfallsvinkler før dere snevrer inn diskusjonen og finner en best mulig løsning?

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Feltet fremkommer nederst om du trykker på overskriften «Synspunkter og standpunkter». Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om biasing (utilsiktet skjevhet) i beslutningsprosesser – en effekt der hjernen «lurer» oss uten at vi er det bevisst. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks. 🙂

21
Legg inn kommentar

avatar
Trond Albert Skjelbred
Gjest

Gleder meg til å høre mer fra deg, Tom Georg. Lykke til med bloggen!

Alba Banoun
Gjest
Alba Banoun

Interessant nyansering mellom de to begrepene, fint å ha med seg på møterommet.

Håkon Weløy Aarseth
Gjest

Interessant å lære om forskjellen mellom synspunkter og standpunkter. I et senere innlegg kan du kanskje fortelle oss om et standpunkt du har hatt, men som du har endret synspunkt på? 🙂

Jeg gleder meg til å høre mer om biasing.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for tipset, Håkon! 🙂

Ivar Hillestad
Gjest

Flott med egen blogg – Grattis!👍

Synspunkt/standpunkt diskusjonen er meget interessant. Hvis ALLE (hypotetisk) har bestemt seg 100% på forhånd er jo møter rett og slett uten hensikt. Jeg prøver ofte å åpne møter med å si at «alle innspill er velkomne» (og implisitt forventet).

Ser frem til å høre mer om biases 😉

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for gratulasjon, Ivar. Godt poeng med forhåndsbestemte møter. Da kan man i hvert fall gå rett på voting 🙂 Neppe noe å anbefale.

Jørgen Lund
Gjest

Veldig bevisstgjørende begrepspar, som egentlig kan fungere godt som kulturbygger. Jeg tror ledere burde begynne å bruke dette som del av innkallingen til møter som ledd i å snu møtekulturene, som oftest preges av standpunktforberedelser. Det er virkelig dybde i dette Tom Georg.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for det, Jørgen, og for en god samtale sist uke.

Tom Erik Frydenlund
Gjest
Tom Erik Frydenlund

Spennende øvelse det der. I mitt forrige lederteam brukte vi øvelsen «de 6 tenkehattene» fra De Bono Group. http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

Målet her var blant annet å unngå at vi havnet I fellen hvor vi diskuterte antagelser I stedet for faktum.

Ga gode resultater.

Forøvrig gleder jeg meg til å følge innleggene dine.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Den har jeg hørt om, men aldri prøvd ut. Skal lese meg opp på den øvelsen. Takk for deling, Tom Erik!

Siren Bjordal
Gjest
Siren Bjordal

Interessant innlegg Tom G. Bare litt koselig ordkløveri: Standpunkt kan som du skriver tolkes, eller brukes om en bastant, urokkelig mening. Men om man følger ordboken kan det også være synsmåte, og synonymordboken fremmer også «innstilling, syn, ståsted, synspunkt» med flere. Det vil si at et standpunkt kan være et ståsted/mening man på bakgrunn av informasjon man har innehar pr. nå, men at det kan også være foranderlig. Man kan jo endre standpunkt eller oppfatning? På den andre side kommer «synspunkt» opp med følgende forklaring fra bokmålsordboken: «standpunkt, synsvinkel, mening, oppfatning». Hvilket i mitt hode kan være to sider av… Les mer »

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Hei, Siren. Takk for godt innspill. Jeg er kjent med definisjonene i bokmålsordboken, men ordene har, som mange andre begreper i den boken, så mange synonymer at betydningen vannes ut. Jeg har valgt å bruke «synspunkt» og «standpunkt» slik de lyder, for å poengtere ulike tilnærminger og ulik adferd i et møte. Møtekultur, som du beskriver, er egentlig et kulturtema som dessverre ofte havner i skyggen av de mer omfattende begrepene som bedriftskultur, organisasjonskultur og tilsvarende.

Tony Ågotnes
Gjest
Tony Ågotnes

Forfriskende lesning. Enkelt forklart. To the point. Plug and play tips setter jeg alltid pris på.

Synnøve Olset
Gjest
Synnøve Olset

Gratulerer med blogg Tom Georg! Det er aldri for seint men på tide:) Synspunkt vs standpunkt tenker jeg er viktig på alle nivåer. Det er vanskelig å få en «gammel hund til å sitte», men som du sier kan man med en god møteledelse få til det utroligste mirakler! En av de mest verdifulle lærlingene jeg har med i ryggsekken etter utdanning som Kaospilot kreativ leder, er kanskje evnen til å elske drama. Det er noe vi ikke skal være redd for men heller omfavne og kanskje fremprovosere mer. I overført betydning, -vi må kanskje tørre å undre oss mer,… Les mer »

Jørn Haugland
Gjest

Velkommen i bloggklubben 🙂 Har signet opp for nyhetsbrev og gleder meg til mer. For noen år siden ble jeg av en klok mann gjort oppmerksom på hvor viktig det er hvordan man ordlegger seg i denne sammenhengen. Om jeg har standpunkt prøver jeg derfor å fremmlegge dem som godt begrunnede synspunkt i første fase av diskusjonen. Som du skriver vil det legge føringer på diskusjonen om man går bastant ut i starten. Og som regel viser det seg også at mine standpunkt blir bedre av å gå gjennom en prosess i gruppen, pluss at det kan jo også hende… Les mer »

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Meget gode tips, Jørn! På styreprogrammet som jeg nettopp gjennomførte, ble spesielt styreleders rolle som «nøytral» fasilitator fremhevet. Normalt er det krevende, i f.eks. ledermøter, at øverste leder både skal mene og samtidig fasilitere. En teknikk som gjerne benyttes ved større diskusjoner, er å hente inn en fasilitator, nettopp som du er inne på. Dette tillater øverste leder til å kunne delta i diskusjonen på lik linje med de andre i gruppen.

Åshild Marie Tveit Walseth
Gjest
Åshild Marie Tveit Walseth

En undervurdert distinksjon jeg tror de fleste kan ha godt av å bli minnet på fra tid til en annen. Ser frem til å lese mer her inne.

John Erik Halvorsen
Gjest
John Erik Halvorsen

Takk for gode refleksjoner og nyttig tips Tom Georg. Dette skal jeg ta med meg videre! Har «signet» opp på bloggen og gleder meg til å følge den.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Så hyggelig, John Erik! Del gjerne dine erfaringer etterhvert 🙂

Allentab
Gjest
Allentab

Hi everybody!
I’m looking for a demo of the game named X-Hex[url=http://darude.site].[/url] The essence of the game is this[url=http://darude.website].[/url]
Field rhombuses[url=http://brodis.website].[/url] On the fields set dots[url=http://brodis.site].[/url] Because of these marks the field grows and becomes bigger[url=http://brodis.online].[/url]
When it begins to touch the opponent’s field[url=http://gl-grand.website].[/url] Tags begin move now to the enemy, then rearward. The winner is the one who fills the entire field.
There bonuses, a call to an aircraft that randomly bombes the enemy’s fields and can hurt yours. Interesting toy.

P[url=http://adibodobe.site].[/url]S[url=http://darude.online].[/url]
Thanks anyway
You can reply to the mail[url=http://adibodobe.online]:[/url] judbayneoranderson@gmail[url=http://adibodobe.website].[/url]com