Synspunkter eller standpunkter?

Tenk tilbake på ditt siste møte. Det kan være et teammøte, et ledermøte eller et styremøte. I dette blogginnlegget vil jeg få deg til å reflektere over hvorvidt du fremmet dine meninger som synspunkter eller som standpunkter. Jeg tenker nemlig at denne forskjellen kan ha stor betydning for prosessen i slike møter og dermed også for beslutningene. Jeg mener derfor at du burde bidra til å få frem ulike synspunkter tidlig i en diskusjon og heller spare standpunktene til senere i prosessen. Dette vil gi en bedre gruppedynamikk, men sannsynligvis også bedre beslutninger. 

Hva er et synspunkt?

Et synspunkt er en foreløpig oppfatning eller mening som du deler med eller «syner» for andre. Hvorfor foreløpig? Jo, fordi du har en oppfatning av at du ennå ikke har tilstrekkelig informasjon til å kunne være mer bastant. Når du fremmer et synspunkt, og de andre som er tilstede gjør det samme, kan dere vurdere de ulike synspunktene sammen – uten at det er et sterkt eierskap eller prestisje knyttet til noen av dem. Du gjør med andre ord ditt synspunkt til gjenstand for endring.

Hva er et standpunkt?

Et standpunkt er en mening som du «står» ved, og som du er forberedt på å forsvare. Du har dermed en oppfatning av at du har fått tilstrekkelig med informasjon, og at du på bakgrunn av dette, har avsluttet vurderingen av andre mulige løsninger. Du er dermed lite påvirkelig for andre innfallsvinkler, men er mer opptatt av å overbevise de andre i gruppen om at ditt standpunkt er det beste og det riktige.

Hvordan kommer henholdsvis et synspunkt og et standpunkt til uttrykk?

Når du fremmer dine synspunkter, benytter du gjerne uttrykk som:

  • Jeg tenker at….
  • Dette har jeg foreløpig ikke satt meg godt nok inn i, men….
  • Jeg tror kanskje at….

Når du fremmer standpunkter, benytter du ofte uttrykk som:

  • Jeg mener bestemt at….
  • Det er ikke noen tvil om at…..
  • Det eneste rette her er…… 

Hvordan påvirker synspunkter og standpunkter gruppedynamikken?

Formålet med en diskusjon eller beslutningsprosess, er som oftest å komme frem til en best mulig løsning eller konklusjon. For å oppnå dette er det hensiktsmessig å få frem ulike innfallsvinkler og løsningsforslag. Her vil ulike personer i gruppen dele sine synspunkter i den hensikt å bidra til et godt sluttresultat. Men hva kan skje dersom du fremmer et standpunkt (for) tidlig? Dette er i hvert fall noen mulige og uheldige konsekvenser av dette:

  • Resten av gruppen kan bli irritert av «utålmodigheten» din og oppfatte det som mangel på respekt.
  • Det kan gi en ubevisst forankring (anchoring bias*) ved at all diskusjon nå kretser rundt dette standpunktet.
  • Dersom du i utgangspunktet har en sterk posisjon i gruppen, kan dette legge unødig press på de øvrige.

Hvem har/tar ansvaret?

Alle i en gruppe kan og bør bidra til en god prosess. Det er fullt mulig å si «kan du vente litt med det forslaget til vi har kommet litt lengre ut i diskusjonen». Dersom gruppen har en fasilitator eller leder, er det primært dennes oppgave å styre diskusjonen gjennom ulike faser. Du kan da dele opp prosessen gjennom først å innhente relevant informasjon og dele synspunkter, for så å la gruppens medlemmer stille utdypende spørsmål til hverandre og til slutt be om konkrete løsningsforslag som man i fellesskap diskuterer. Uttrykket «hold your horses» kan være en god huskeregel i slike prosesser.

Utfordring

Ta gjerne med deg mine refleksjoner inn i ditt neste møte og observer de andre deltagernes adferd. Prøv også å være en bedre «møteutgave» av deg selv. Klarer du å holde igjen? Kan du bidra til at saken får flere innfallsvinkler før dere snevrer inn diskusjonen og finner en best mulig løsning?

Del gjerne dine tanker om og erfaringer med dette temaet i kommentarfeltet. Feltet fremkommer nederst om du trykker på overskriften «Synspunkter og standpunkter». Sammen blir vi klokere 🙂

*I mitt neste blogginnlegg planlegger jeg å skrive mer om biasing (utilsiktet skjevhet) i beslutningsprosesser – en effekt der hjernen «lurer» oss uten at vi er det bevisst. 

Registrer gjerne din e-post på «Abonner på blogginnlegg», så dumper det trolig ned nye innlegg med ujevne mellomrom i din innboks. 🙂

53026
Legg inn kommentar

avatar
Trond Albert Skjelbred
Gjest

Gleder meg til å høre mer fra deg, Tom Georg. Lykke til med bloggen!

Alba Banoun
Gjest
Alba Banoun

Interessant nyansering mellom de to begrepene, fint å ha med seg på møterommet.

Håkon Weløy Aarseth
Gjest

Interessant å lære om forskjellen mellom synspunkter og standpunkter. I et senere innlegg kan du kanskje fortelle oss om et standpunkt du har hatt, men som du har endret synspunkt på? 🙂

Jeg gleder meg til å høre mer om biasing.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for tipset, Håkon! 🙂

Ivar Hillestad
Gjest

Flott med egen blogg – Grattis!?

Synspunkt/standpunkt diskusjonen er meget interessant. Hvis ALLE (hypotetisk) har bestemt seg 100% på forhånd er jo møter rett og slett uten hensikt. Jeg prøver ofte å åpne møter med å si at «alle innspill er velkomne» (og implisitt forventet).

Ser frem til å høre mer om biases ?

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for gratulasjon, Ivar. Godt poeng med forhåndsbestemte møter. Da kan man i hvert fall gå rett på voting 🙂 Neppe noe å anbefale.

Jørgen Lund
Gjest

Veldig bevisstgjørende begrepspar, som egentlig kan fungere godt som kulturbygger. Jeg tror ledere burde begynne å bruke dette som del av innkallingen til møter som ledd i å snu møtekulturene, som oftest preges av standpunktforberedelser. Det er virkelig dybde i dette Tom Georg.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Takk for det, Jørgen, og for en god samtale sist uke.

Tom Erik Frydenlund
Gjest
Tom Erik Frydenlund

Spennende øvelse det der. I mitt forrige lederteam brukte vi øvelsen «de 6 tenkehattene» fra De Bono Group. http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php

Målet her var blant annet å unngå at vi havnet I fellen hvor vi diskuterte antagelser I stedet for faktum.

Ga gode resultater.

Forøvrig gleder jeg meg til å følge innleggene dine.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Den har jeg hørt om, men aldri prøvd ut. Skal lese meg opp på den øvelsen. Takk for deling, Tom Erik!

Siren Bjordal
Gjest
Siren Bjordal

Interessant innlegg Tom G. Bare litt koselig ordkløveri: Standpunkt kan som du skriver tolkes, eller brukes om en bastant, urokkelig mening. Men om man følger ordboken kan det også være synsmåte, og synonymordboken fremmer også «innstilling, syn, ståsted, synspunkt» med flere. Det vil si at et standpunkt kan være et ståsted/mening man på bakgrunn av informasjon man har innehar pr. nå, men at det kan også være foranderlig. Man kan jo endre standpunkt eller oppfatning? På den andre side kommer «synspunkt» opp med følgende forklaring fra bokmålsordboken: «standpunkt, synsvinkel, mening, oppfatning». Hvilket i mitt hode kan være to sider av… Les mer »

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Hei, Siren. Takk for godt innspill. Jeg er kjent med definisjonene i bokmålsordboken, men ordene har, som mange andre begreper i den boken, så mange synonymer at betydningen vannes ut. Jeg har valgt å bruke «synspunkt» og «standpunkt» slik de lyder, for å poengtere ulike tilnærminger og ulik adferd i et møte. Møtekultur, som du beskriver, er egentlig et kulturtema som dessverre ofte havner i skyggen av de mer omfattende begrepene som bedriftskultur, organisasjonskultur og tilsvarende.

Tony Ågotnes
Gjest
Tony Ågotnes

Forfriskende lesning. Enkelt forklart. To the point. Plug and play tips setter jeg alltid pris på.

Synnøve Olset
Gjest
Synnøve Olset

Gratulerer med blogg Tom Georg! Det er aldri for seint men på tide:) Synspunkt vs standpunkt tenker jeg er viktig på alle nivåer. Det er vanskelig å få en «gammel hund til å sitte», men som du sier kan man med en god møteledelse få til det utroligste mirakler! En av de mest verdifulle lærlingene jeg har med i ryggsekken etter utdanning som Kaospilot kreativ leder, er kanskje evnen til å elske drama. Det er noe vi ikke skal være redd for men heller omfavne og kanskje fremprovosere mer. I overført betydning, -vi må kanskje tørre å undre oss mer,… Les mer »

Jørn Haugland
Gjest

Velkommen i bloggklubben 🙂 Har signet opp for nyhetsbrev og gleder meg til mer. For noen år siden ble jeg av en klok mann gjort oppmerksom på hvor viktig det er hvordan man ordlegger seg i denne sammenhengen. Om jeg har standpunkt prøver jeg derfor å fremmlegge dem som godt begrunnede synspunkt i første fase av diskusjonen. Som du skriver vil det legge føringer på diskusjonen om man går bastant ut i starten. Og som regel viser det seg også at mine standpunkt blir bedre av å gå gjennom en prosess i gruppen, pluss at det kan jo også hende… Les mer »

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Meget gode tips, Jørn! På styreprogrammet som jeg nettopp gjennomførte, ble spesielt styreleders rolle som «nøytral» fasilitator fremhevet. Normalt er det krevende, i f.eks. ledermøter, at øverste leder både skal mene og samtidig fasilitere. En teknikk som gjerne benyttes ved større diskusjoner, er å hente inn en fasilitator, nettopp som du er inne på. Dette tillater øverste leder til å kunne delta i diskusjonen på lik linje med de andre i gruppen.

Åshild Marie Tveit Walseth
Gjest
Åshild Marie Tveit Walseth

En undervurdert distinksjon jeg tror de fleste kan ha godt av å bli minnet på fra tid til en annen. Ser frem til å lese mer her inne.

John Erik Halvorsen
Gjest
John Erik Halvorsen

Takk for gode refleksjoner og nyttig tips Tom Georg. Dette skal jeg ta med meg videre! Har «signet» opp på bloggen og gleder meg til å følge den.

Tom Georg
Gjest
Tom Georg

Så hyggelig, John Erik! Del gjerne dine erfaringer etterhvert 🙂

Allentab
Gjest
Allentab

Hi everybody!
I’m looking for a demo of the game named X-Hex[url=http://darude.site].[/url] The essence of the game is this[url=http://darude.website].[/url]
Field rhombuses[url=http://brodis.website].[/url] On the fields set dots[url=http://brodis.site].[/url] Because of these marks the field grows and becomes bigger[url=http://brodis.online].[/url]
When it begins to touch the opponent’s field[url=http://gl-grand.website].[/url] Tags begin move now to the enemy, then rearward. The winner is the one who fills the entire field.
There bonuses, a call to an aircraft that randomly bombes the enemy’s fields and can hurt yours. Interesting toy.

P[url=http://adibodobe.site].[/url]S[url=http://darude.online].[/url]
Thanks anyway
You can reply to the mail[url=http://adibodobe.online]:[/url] judbayneoranderson@gmail[url=http://adibodobe.website].[/url]com

Oppofox
Gjest
Oppofox

Avodart Sale [url=https://agenericcialise.com/]cialis reviews[/url] Zithromax Kids Cialis Amoxicillin For Dental Implants

Oppofox
Gjest
Oppofox

Viagra Rezeptfrei Belgien [url=https://cheapcialisll.com/]buy viagra and cialis online[/url] Cialis En Barcelona cialis buy online isotretinoin order internet no physician approval

Oppofox
Gjest
Oppofox

Francia Kamagra In Linea [url=https://bbuycialisss.com/]buy cialis generic online[/url] discount accutane acquistare cialis online Worldwide Doryx With Next Day Delivery Amex

п»їcialis
Gjest
п»їcialis

Low Cost Asthma Inhalers Celffawn [url=https://acialisd.com/#]generic cialis no prescription[/url] nemnglycle Viagra Vergleich Test sladeoreorge Cialis Poexyetesy Levitra Patient Education

Markrob
Gjest
Markrob

[url=https://atorvastatin.us.com/]lipitor daily[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline 25mg[/url] [url=https://avanatop.com/]avana top[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]buy wellbutrin online canada[/url] [url=https://xenical24.com/]where can i buy xenical 120mg[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline buy[/url] [url=https://erythromycinz.com/]erythromycin gel over the counter[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]buy furosemide[/url]

cialis online
Gjest
cialis online

Tadalnafil Aurochem suttrunc [url=https://ascialis.com/#]cialis online prescription[/url] KicHeilldill Para Q Es El Medicamento Cephalexin heenteegmect buy cialis online in usa ontolfecotly Cheap Celexa Online

Tedrob
Gjest
Tedrob

[url=https://wellbutrinbupropion.com/]450mg wellbutrin[/url] [url=https://singulair.us.org/]singulair hair loss[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]buy hydroxychloroquine[/url] [url=https://baclofen24.com/]baclofen tablet[/url] [url=https://kamagratb.com/]cheapest us kamagra[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://levitra36.com/]buy levitra[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline drug[/url]

Tedrob
Gjest
Tedrob

[url=https://furosemidelasix.com/]furosemide 20 mg tabs[/url] [url=https://ventolinh.com/]ventolin 90[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]wellbutrin generic[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]buy celebrex[/url] [url=https://xenical24.com/]buy xenical[/url] [url=https://levitra36.com/]buy levitra[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin 500 order[/url]

Teorob
Gjest
Teorob

[url=https://erythromycinz.com/]purchase erythromycin 500mg canada[/url]

Denrob
Gjest
Denrob

[url=http://sildenafil36.com/]where can you buy sildenafil[/url] [url=http://ventolinh.com/]ventolin in usa[/url] [url=http://cymbaltaduloxetine.com/]cymbalta 90 mg[/url] [url=http://erythromycinz.com/]erythromycin 500mg price india[/url] [url=http://furosemidelasix.com/]furosemide 20 mg price[/url]

Alanrob
Gjest
Alanrob

[url=https://chloroquine.us.com/]can i buy chloroquine over the counter[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil tablets[/url] [url=https://amoxicillinz.com/]buy amoxicillin[/url] [url=https://valtrex.us.org/]buy generic valtrex online[/url] [url=https://avanatop.com/]3131 avana[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin 500mg[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]where can i buy clonidine[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]buy lipitor[/url] [url=https://priligytab.com/]buy priligy online[/url] [url=https://ventolinh.com/]generic ventolin medication[/url] [url=https://erythromycinz.com/]erythromycin 500mg canada[/url] [url=https://singulair.us.org/]buy singulair[/url] [url=https://isotretinoinacutane.com/]accutane isotretinoin[/url] [url=https://baclofen24.com/]baclofen 10 mg tablet price in india[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]furosemide 80 mg coupon[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline 1000mg best buy[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]buy wellbutrin[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine online[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]buy tadalafil 10mg[/url] [url=https://silagra24.com/]buy silagra[/url]

Kiarob
Gjest
Kiarob

[url=http://dapoxetinetabs.com/]dapoxetine usa[/url]

Lisarob
Gjest
Lisarob

[url=https://avanatop.com/]super avana[/url]

Carlrob
Gjest
Carlrob

[url=https://baclofen24.com/]baclofen comparison price[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]furosemide tablets for sale uk[/url] [url=https://avanatop.com/]avana top[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]lipitor buy[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]generic tadalafil[/url]

Zakrob
Gjest
Zakrob

[url=https://tadalafilsale.com/]tadalafil for sale[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine sulfate[/url] [url=https://buspar.us.com/]buspar drug[/url]

Yonrob
Gjest
Yonrob

[url=https://avanatop.com/]super avana[/url] [url=https://isotretinoinacutane.com/]isotretinoin online[/url]

Paulrob
Gjest
Paulrob

[url=https://silagra24.com/]buy silagra[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine generic name[/url] [url=https://avanatop.com/]avana top[/url] [url=https://buspar.us.com/]generic buspar tablet[/url] [url=https://vermox.us.org/]vermox canada price[/url]

Judyrob
Gjest
Judyrob

[url=https://ciprofloxacin24.com/]cipro ciprofloxacin[/url] [url=https://valtrex.us.org/]buy valtrex[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]wellbutrin online[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex coupon[/url] [url=https://vermox.us.org/]mebendazole price[/url] [url=https://xenical24.com/]can i buy xenical over the counter[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]buy lipitor[/url] [url=https://levitra36.com/]buy levitra[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline 5 mg tablets[/url] [url=https://baclofen24.com/]baclofen pill[/url]

Boorob
Gjest
Boorob

[url=http://priligytab.com/]buy priligy[/url] [url=http://isotretinoinacutane.com/]buy accutane online[/url] [url=http://singulair.us.org/]singulair 10 mg tablet otc[/url]

Amyrob
Gjest
Amyrob

[url=https://singulair.us.org/]singulair otc equivalent[/url]

Alanrob
Gjest
Alanrob

[url=https://wellbutrinbupropion.com/]buy wellbutrin[/url] [url=https://valtrex.us.org/]order valtrex online[/url] [url=https://levitra36.com/]buy generic levitra online[/url] [url=https://isotretinoinacutane.com/]isotretinoin online[/url] [url=https://finpecia911.com/]buy finpecia[/url] [url=https://chloroquine.us.com/]buy chloroquine[/url] [url=https://dapoxetinetabs.com/]dapoxetine 60 mg[/url] [url=https://ventolinh.com/]ventolin over the counter[/url] [url=https://avanatop.com/]3131 avana[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]tadalafil online[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]cipro ciprofloxacin[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline 100mg price in india[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex 200[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]lasix furosemide[/url] [url=https://kamagratb.com/]kamagra tablets[/url] [url=https://singulair.us.org/]buy singulair[/url] [url=https://amoxicillinz.com/]amoxicillin canada prescription[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil tablets[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine cheap[/url] [url=https://priligytab.com/]buy priligy[/url]

Jasonrob
Gjest
Jasonrob

[url=http://tadalafilsale.com/]tadalafil online sale[/url] [url=http://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin generic brand[/url] [url=http://xenical24.com/]xenical prescription canada[/url] [url=http://furosemidelasix.com/]buy furosemide[/url] [url=http://baclofen24.com/]baclofen 20 mg tablet[/url] [url=http://vermox.us.org/]vermox 500mg[/url] [url=http://buspar.us.com/]buy buspar[/url] [url=http://clonidinenorx.com/]buy clonidine[/url] [url=http://isotretinoinacutane.com/]buy accutane[/url] [url=http://singulair.us.org/]singulair discount[/url]

Tedrob
Gjest
Tedrob

[url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline 25 mg[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin 500mg in mexico[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]buy lipitor[/url] [url=https://baclofen24.com/]baclofen pill[/url] [url=https://doxycycline36.com/]doxycycline antibiotic[/url] [url=https://valtrex.us.org/]valtrex 1000 mg[/url]

Boorob
Gjest
Boorob

[url=http://dapoxetinetabs.com/]dapoxetine buy[/url] [url=http://erythromycinz.com/]buy erythromycin online[/url]

Maryrob
Gjest
Maryrob

[url=https://isotretinoinacutane.com/]buy accutane online without prescription[/url] [url=https://kamagratb.com/]buy kamagra[/url] [url=https://levitra36.com/]generic levitra[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 100mg[/url] [url=https://cymbaltaduloxetine.com/]price of cymbalta in south africa[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin 500 mg[/url] [url=https://finpecia911.com/]finpecia online[/url] [url=https://erythromycinz.com/]buy erythromycin[/url] [url=https://silagra24.com/]silagra 100 mg[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]buy lipitor[/url]

Markrob
Gjest
Markrob

[url=https://avanatop.com/]buy avana online[/url] [url=https://ventolinh.com/]where can i buy ventolin online[/url] [url=https://sildenafil36.com/]buy sildenafil[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline 25 mg[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]buy furosemide 20 mg[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex 200[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]buy ciprofloxacin[/url] [url=https://kamagratb.com/]kamagra 100mg[/url]

Zakrob
Gjest
Zakrob

[url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline capsules[/url] [url=https://buspar.us.com/]buspirone 10 mg[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine pills[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex brand coupon[/url] [url=https://cymbaltaduloxetine.com/]generic cymbalta[/url] [url=https://singulair.us.org/]singulair for children[/url] [url=https://wellbutrinbupropion.com/]wellbutrin sr[/url]

Tedrob
Gjest
Tedrob

[url=https://celebrexcelecoxib.com/]buy celebrex[/url] [url=https://ciprofloxacin24.com/]ciprofloxacin 500 mg pill[/url] [url=https://cymbaltaduloxetine.com/]cymbalta brand name cost[/url] [url=https://baclofen24.com/]price of baclofen[/url] [url=https://dapoxetinetabs.com/]buy dapoxetine[/url]

Zakrob
Gjest
Zakrob

[url=https://furosemidelasix.com/]buy furosemide[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]buy celebrex[/url]

Amyrob
Gjest
Amyrob

[url=https://erythromycinz.com/]buy erythromycin[/url]

Lisarob
Gjest
Lisarob

[url=https://silagra24.com/]buy silagra[/url]

Alanrob
Gjest
Alanrob

[url=https://isotretinoinacutane.com/]accutane for sale canada[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 25 mg price in india[/url] [url=https://xenical24.com/]xenical buy[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine 0.6[/url] [url=https://buspar.us.com/]buy buspar online canada[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]buy lipitor[/url] [url=https://cymbaltaduloxetine.com/]duloxetine online[/url] [url=https://finpecia911.com/]finpecia 1mg[/url] [url=https://dapoxetinetabs.com/]dapoxetine 60mg[/url] [url=https://silagra24.com/]silagra pills in india[/url] [url=https://erythromycinz.com/]where to buy erythromycin[/url] [url=https://doxycycline36.com/]buy doxycycline online[/url] [url=https://avanatop.com/]buy avana online[/url] [url=https://amitriptyline365.com/]amitriptyline cost 25mg[/url] [url=https://kamagratb.com/]buy kamagra[/url] [url=https://chloroquine.us.com/]chloroquine covid19[/url] [url=https://singulair.us.org/]singulair online[/url] [url=https://furosemidelasix.com/]furosemide medication[/url] [url=https://levitra36.com/]levitra 20 mg purchase[/url] [url=https://amoxicillinz.com/]buy amoxicillin[/url]

Judyrob
Gjest
Judyrob

[url=https://wellbutrinbupropion.com/]wellbutrin generic[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]buy tadalafil[/url] [url=https://amoxicillinz.com/]over the counter amoxicillin canada[/url] [url=https://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine over the counter[/url] [url=https://singulair.us.org/]buy singulair[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine 1 mg tablet[/url] [url=https://levitra36.com/]generic levitra online pharmacy[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 100mg[/url] [url=https://vermox.us.org/]vermox medication[/url] [url=https://silagra24.com/]silagra buy[/url]

Wimrob
Gjest
Wimrob

[url=http://finpecia911.com/]buy finpecia[/url]

Amyrob
Gjest
Amyrob

[url=https://hydroxychloroquine.us.org/]hydroxychloroquine online[/url]

Judyrob
Gjest
Judyrob

[url=https://amoxicillinz.com/]how to buy amoxicillin online uk[/url] [url=https://erythromycinz.com/]erythromycin buy[/url] [url=https://vermox.us.org/]vermox online canada[/url] [url=https://priligytab.com/]priligy tablets[/url] [url=https://xenical24.com/]xenical cost in canada[/url] [url=https://celebrexcelecoxib.com/]celebrex canada over the counter[/url] [url=https://kamagratb.com/]kamagra jelly[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]lipitor zocor[/url] [url=https://tadalafilsale.com/]generic tadalafil[/url] [url=https://sildenafil36.com/]sildenafil 5 mg tablet[/url]

Paulrob
Gjest
Paulrob

[url=https://erythromycinz.com/]erythromycin cost[/url] [url=https://cymbaltaduloxetine.com/]cymbalta drug[/url] [url=https://clonidinenorx.com/]clonidine hcl 0.1 mg[/url] [url=https://finpecia911.com/]finpecia[/url] [url=https://atorvastatin.us.com/]cheapest generic lipitor[/url]

1 2 3 1 061